Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 20/01/2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha trên trời, con xin bắt đầu ngày này dưới ánh nhìn yêu thương của Cha. Xin giúp con gặp gỡ người khác với niềm vui và lòng trắc ẩn. Con xin dâng ngày hôm nay để hiệp thông với ý chỉ của ĐGH Phanxicô trong tháng này, xin cho giới trẻ, cách riêng giới trẻ ở châu Mỹ La Tinh biết noi gương Mẹ Maria và đáp lại lời mời gọi của Chúa nhằm truyền đạt cho thế giới niềm vui Tin Mừng. Lạy Cha chúng con ở trên trời....

WITH JESUS IN THE MORNING

Heavenly Father, I begin this day underneath your loving gaze. Help me to encounter other people with joy and compassion. I offer this day for the intention of Pope Francis for this month, that young people, especially in Latin America, follow the example of Mary and respond to the call of the Lord to communicate the joy of the Gospel to the world. [Our Father]

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Thiên Chúa mời gọi con ngày hôm nay hãy du hành cùng Người qua thành phố nơi con sinh sống. Ngài mời gọi con trở thành tông đồ truyền giáo của Người." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin hãy sai con đi làm tông đồ loan truyền cho lòng thương xót của Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"The Lord calls you today to travel with Him through the city, your city. He calls you to be His missionary disciple." (Pope Francis) Send me forth, Lord, to be a missionary of your mercy.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con suy tư về những điều tốt lành Chúa dành cho con, dù cho đôi khi con không xứng đáng với những điều ấy. Chúa ơi xin tha thứ cho con, vì có những lần con làm trái ý của Người, xin đừng để con kiêu căng, vì như vậy con sẽ luôn được gần Chúa. Kính Mừng Maria...

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I ponder your goodness to me, even when it seemed like I didn’t deserve it. Forgive me, Lord, for those times when I strayed from your will. Guard me from my pride so I can always remain near you. [Hail Mary]