Gx. Đồng Tiến: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

WGPSG -- “Là con cái Mẹ trần gian, chúng ta không thể không vui mừng vì đặc ân vô song hôm nay Chúa ban cho người Mẹ rất yêu quí của chúng ta là Đức Trinh Nữ Maria”. 

Trên đây là lời chia sẻ của Cha Gioan Baotixita Trần Thanh Cao, chánh xứ giáo xứ Đồng Tiến, trong buổi lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào lúc 06g20 ngày 08/12/2018. Hôm nay, Hội Legio Maria mừng Tổng hội Thường niên Curia Phú Thọ 2. Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài các thành viên hội Curia Phú Thọ 2, còn có các nữ tu, quí chức Hội đồng giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, ca đoàn Hiển Linh phụ trách hát lễ.

Trước Thánh lễ có buổi rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ bằng chuỗi kinh Mân Côi xung quanh khuôn viên giáo xứ.

Trong phần bài giảng, Cha chủ tế nhắc nhở: Mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là Chúa đã ban cho chúng ta một người Mẹ vô cùng yêu thương và đồng cảm với tất cả mọi tình huống khó khăn, thử thách trong đời sống. Khi chúng ta chạy đến với Mẹ, Mẹ khó từ chối không nhậm lời. Ngày hôm nay, chúng ta mừng Mẹ và tạ ơn Mẹ.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau phần rước lễ, đại diện hội Legio Maria – Curia Phú Thọ 2 lên cảm ơn Cha chủ tế đã tổ chức Thánh lễ mừng Tổng hội Thường niên.

Thánh lễ kết thúc lúc 07g20. Sau đó, các thành viên hội Legio Maria – Curia Phú Thọ 2 tiến ra đài Đức Mẹ La Vang để sinh hoạt, ăn bữa tiệc nhẹ mừng lễ Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và đọc kinh bế mạc.

Gx. Đồng Tiến: Tổng hội TN Curia Phú Thọ 2