Giáo hạt Bình An: Làm phép giáo điểm Tin Mừng

WGPSG -- Lúc 10 giờ 30 thứ Ba 20.11.2018, cha Hạt trưởng Bình An Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quang đã chủ sự nghi thức làm phép, thánh hoá giáo điểm Tin Mừng tại khu Rạch Cát, Bến Lức, quận 8, gần trung tâm chợ đầu mối Bình Điền. Giáo điểm nhận Thánh An Tôn làm bổn mạng và là giáo điểm đầu tiên của giáo hạt Bình An trong chuỗi quỹ đất dành cho truyền giáo, cha chính xứ Nam Hải Luca Trần Quang Tung, kiêm hạt phó, đặc trách Mục vụ Truyền giáo của giáo hạt Bình An.

Sau nghi thức thánh hoá giáo điểm An Tôn, cha quản hạt Bình An Phanxicô Xaviê đã chủ tế Thánh lễ tạ ơn. Đồng tế với ngài có cha hạt phó Luca, quý cha trong hạt Bình An và quý cha khách. Hiệp ý trong Thánh lễ có bà cố và gia đình linh tông huyết tộc của cha Luca, quý chức Hội đồng Mục vụ giáo xứ Nam Hải, quý vị ân nhân và khách mời.

Trước lễ tạ ơn, cha quản hạt Bình An ngỏ lời cảm tạ, tri ân Đức cố TGM Phaolô, Đức cha Giám quản Giuse, Đức cha Luy, quý cha và quý vị ân nhân trong mọi thành phần dân Chúa đã tận tâm tận lực đóng góp cho sự hình thành giáo điểm Tin Mừng của hạt Bình An. Thánh lễ tạ ơn hôm nay cũng hướng đến cầu nguyện cho linh hồn ông cố An Tôn, ông cố Phaolô Giuse là ông, là thân phụ của cha Gioan Bt. Trần Quang Hiển, OP, chính xứ Cao Xá, Tây Ninh và cha Luca, chính xứ Nam Hải.

Phần giảng lễ, sau bài Tin Mừng theo Thánh Gioan với trọng tâm “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 1-6), cha quản hạt Phanxicô Xaviê, chủ tế Thánh lễ, đã mở đầu bằng câu chuyện vui kể về hai tên trộm cộm cán trong vùng rủ nhau đến cha già trong xứ để xưng tội. Sau gợi ý khéo léo của cha giải tội những nơi “hành nghề” của anh ta, hai tên trộm trở về và từ đó quyết tâm đổi đời, trở thành người tốt được mọi người quý mến, thương yêu, giúp đỡ. Với gợi ý suy niệm “Nơi nào tội lỗi càng nhiều, nơi đó ân sủng Chúa càng tràn đầy”, cha chủ tế cũng dẫn giải thêm về con đường mang tên Giêsu, con đường của sự thật, của hy sinh và phục vụ. Thánh lễ tạ ơn, cầu cho các vị tiền nhân cũng là dịp để ta hiểu được con đường các ngài đã đi trong thánh ý Thiên Chúa mà ngày nay, là con cháu, chúng ta tiếp tục trên con đường ấy, cho dù phải gặp nhiều khó khăn, gian nguy, trở ngại. Đi trên con đường của sự thật, chúng ta sẽ luôn được Chúa tiếp sức, làm thăng tiến đời sống đức tin cho chính mình, cho giáo xứ  và cho Giáo hội. 

Cuối lễ, cha Gioan Bt. Trần Quang Hiển, bào huynh của cha Luca, thay lời bà cố và gia đình linh tông huyết tộc cám ơn cha hạt trưởng Phanxicô Xaviê, quý cha trong hạt Bình An và quý cha khách, quý ân nhân, quý chức và khách mời đã hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn ông cố An Tôn và linh hồn các vị tiền nhân dịp giáo xứ Nam Hải hạt Bình An mừng thánh hoá giáo điểm Tin Mừng. Và trong sự quan phòng của Chúa, chúc giáo điểm Tin Mừng hạt Bình An luôn vững tiến để Lời Chúa được vang mãi giữa vùng đất trù phú này.