Đức giáo hoàng Phanxicô tước quy chế giáo sĩ của hai Giám mục Chilê

VATICAN – Ngày 13.10.2018, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo về quyết định của Đức giáo hoàng Phanxicô tước quy chế giáo sĩ của hai Giám mục Chilê như sau:

“Đức Thánh Cha đã tước quy chế giáo sĩ đối với Francisco José Cox Huneeus, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận La Serena, Chilê, thuộc Hội dòng các Linh mục Schoenstatt và đối với Marco Antonio Órdenes Fernández, nguyên giám mục giáo phận Iquique, Chilê.

Cả hai trường hợp này đều áp dụng điều 21 § 2, 2° của Tự sắc “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”  (Bảo vệ sự thánh thiện của các Bí tích), như hệ quả của việc lạm dụng trẻ vị thành niên cách rõ ràng.

Quyết định của Đức Thánh Cha ban hành ngày 11 tháng Mười 2018, và không được kháng cáo.

Bộ Giáo lý Đức tin đã thông báo cho các người liên quan qua các vị bề trên của họ, tại nơi cư trú của họ. Francisco José Cox Huneeus vẫn là thành viên của Hội dòng các Linh mục Schoenstatt”.

(Nguồn: Bollettino, 13/10/2018)

Minh Đức