Giáo xứ Tân Thành: Kỷ niệm 101 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

WGPSG -- “Hãy ăn năn sám hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, hãy tôn sùng đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, và hãy dâng loài người cho Trái Tim Mẹ”.

Lời dạy của Đức Mẹ đã được linh mục chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy nhắc lại khi cử hành Thánh lễ tạ ơn, kỷ niệm 101 năm ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối tại Fatima, vào lúc 12g00 ngày 13.10.2018, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành.

Tham dự Thánh lễ có đông đảo giáo dân giáo xứ Tân Thành.

Được biết, đây là truyền thống tốt đẹp của giáo xứ vào ngày 13 tháng10 hằng năm, linh mục chánh xứ đều cử hành Thánh lễ vào lúc 12g00 trưa  để nhắc nhớ con của Mẹ đến với Mẹ Fatima.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ đã chia sẻ đôi nét về việc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima năm 1917, Đức Mẹ được Thiên Chúa cho đến với nhân loại và Người đã khuyên nhủ nhân loại: “Hãy ăn năn sám hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, hãy tôn sùng đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, và hãy dâng loài người cho Trái Tim Mẹ”.

Từ đó, linh mục Đaminh mời gọi cộng đoàn thực hành lời dạy của Mẹ, dâng giáo xứ cho Đức Mẹ, cầu nguyện xin Đức Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho mọi người trong giáo xứ và thế giới được bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa và Mẹ.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 12g45. Mọi người ra về luôn nhớ lời Mẹ dạy: “Hãy ăn năn sám hối, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi, hãy tôn sùng đền tạ Trái Tim Đức Mẹ, và hãy dâng loài người cho Trái Tim Mẹ”.

Gx. Tân Thành: Lễ Đức Mẹ Fatima