Tập san Hiệp Sống Tin Mừng tháng 10/2018

WGPSG – Tập san Hiệp Sống Tin Mừng là tài liệu học tập hằng tháng của Hiệp hội Thánh Mẫu, nhằm giúp hội viên sống tin thần Xin Vâng và Phục vụ của Chúa Giêsu…

Nội dung:

- Thư linh mục Giám huấn: Suy niệm lời Chúa trong kinh Mân Côi.
- Thực tập nhân bản: Cảm thông và chia sẻ tình người.
- Mục vụ gia đình: Để vợ chồng giữ luật bất phân ly của Chúa.
- Tư liệu Hiệp Sống Tin Mừng: Chúa nhật Mân Côi; Chúa nhật 28 TN-B, Chúa nhật Truyền giáo, Chúa nhật 30 TN-B
- Tư liệu huấn luyện Huynh trưởng: Nên thánh theo linh đạo Hiệp hội Thánh Mẫu.
- Thư giãn: Truy tìm người phụ nữ hoàn hảo.
- Nhỏ ti hữu ích: Phòng bệnh giun đũa trong óc não.
- Sinh hoạt tại các liên đoàn.