Giáo xứ Bùi Phát: Thánh lễ tiễn đưa cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh

WGPSG -- “Cha Cố Giuse là một linh mục uy tín trong TGP Saigon với 51 năm linh mục, cha gương mẫu phục vụ Thiên Chúa và Giáo hội, cha mất đi được mọi người thương tiếc”.

Trên đây là những lời trần tình của Đức Giám quản (ĐGQ) Giuse Đỗ Mạnh Hùng nói về cha cố Giuse trước khi dâng Thánh lễ cầu nguyện và di quan cha cố Giuse Lê Đình Quế Minh về giáo xứ Tân Phú, được cử hành rất trọng thể lúc 09g00 ngày 24-9-2018 tại giáo xứ Bùi Phát, giáo hạt Tân Định.

Chủ tế trong Thánh lễ có ĐGQ Giuse Đỗ Mạnh Hùng. Đồng tế với ngài có Đức Giám mục Luy Nguyễn Anh Tuấn, cha Giuse Đinh Tất Quý - chánh xứ Gx Bùi Phát kiêm Hạt trưởng giáo hạt Tân Định, quý cha hạt trưởng, hạt phó của TGP Saigon.

Thành phần tham dự có linh tông huyết tộc của cha cố Giuse, quý tu sĩ nam nữ, HĐMV giáo xứ, đại diện các hội đoàn, quý bà quản, thân nhân, cùng cộng đoàn dân Chúa của hai Gx. Bùi Phát và Gx. Tân Phú.

ĐGQ Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn: Cha cố Giuse ra đi đối với giáo xứ chúng ta không đột ngột, nhưng đã để lại bao buồn thương nuối tiếc. ĐGQ Giuse nhớ lại: Ngày Cha cố kỷ niệm kim khánh linh mục thật vui và long trọng. Sau thời gian bị bệnh Chúa vẫn thương cho Cha thời gian chuẩn bị, Cha đã sắp xếp mọi việc làm đơn xin nghỉ hưu và chuẩn bị đón tiếp Cha mới, sau đó Cha đã an tâm về gia đình nghỉ hưu tại Gx Bùi Phát.

Sáng ngày 22.9.2018, Cha đã bình an, thanh thản, đi về với Chúa; cuộc đời cha Giuse khi được Chúa gọi về đã hết lòng với bổn phận mục tử của mình. Cha cố Giuse đã sống hết lòng với Chúa và giờ đây ngài cũng đã chết trong Chúa. Cùng với cha Giuse chúng ta nghe lại lời Chúa đang ngỏ với chúng ta qua đoạn phúc âm “Anh em đừng xao xuyến…” (Ga 14, 1) bài Phúc Âm hôm nay là lời tâm sự của chúa Giêsu sau bữa tiệc ly, trước khi bước vào cuộc thương khó, lời an ủi tràn đầy tình yêu của Chúa đang vang lên trong chúng ta, đặc biệt cho Cha cố “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…” (Rm 14, 2-4).

Trước khi kết thúc bài chia sẻ, ĐGQ Giuse nói: Sau Thánh lễ này, quan tài cha cố Giuse sẽ di chuyển về Gx Tân Phú đến ngày 26.9.2018, mọi người sẽ cử hành Thánh lễ an táng vĩnh biệt cha cố Giuse về hưởng Thánh nhan Chúa trong cõi vĩnh hằng.

Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi nhận phép lành từ ĐGQ Giuse, cha Gioan Nguyễn Vĩnh Lộc, nghĩa tử của cha cố Giuse, đại diện tang quyến có lời cám ơn hai Đức cha, cha chánh xứ Gx. Bùi Phát, quý cha đồng tế cùng cộng đoàn dân Chúa.

Sau nghi thức tiễn biệt, quan tài cha cố Giuse được cộng đoàn dân Chúa Gx. Tân Phú đón về nơi cha đã từng phục vụ nhiều năm.

Thánh lễ khép lại lúc 10g15, đọng lại trong lòng mỗi người niềm mất mát to lớn.

Lễ di quan cha Giuse Lê Đình Quế Minh