Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 25 thường niên

THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Lc 8,16-18

 

 

"Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe.
Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."(Lc 8,18)

Dụ ngôn cái đèn và những Lời tiếp theo triển khai thêm chủ đề về việc nghe Lời Chúa.

Người nào càng biết nghe Lời Chúa và sống Lời Chúa thì càng được ban thêm ơn; giầu thì được giầu thêm mãi. Trái lại kẻ chỉ nghe mà không sống thì không được ban thêm ơn gì, mà cả những ơn họ đang có cũng bị lấy đi mất. Nghèo lại phải nghèo thêm.

Bà Chiara Lubich nói: "Chúng ta phải sống thế nào để cho dù các sách Tin Mừng trên khắp thế giới có bị đốt hết đi thì người ta cũng vẫn có thể nhìn vào cuộc sống chúng ta mà chép lại Tin Mừng đúng từng câu, từng chữ".

Đức Cha Jean Koret, vị Giám Mục Tiệp Khắc có lần tâm sự: Ngài đã gặp gỡ được nhiều người tốt, lúc Ngài phải đi làm việc như một công nhân, hơn là lúc Ngài ở trong toà Giám Mục.

Lời của Đức Cha Jean Koret, đã phản ánh điều Chúa Giêsu đã phán, “Có ai đốt đèn rồi đem để ở trong thùng hay dưới gầm giường không? Nào chẳng phải là đặt trên giá đèn sao?”(Mc 4,21)

Lý do hiện hữu của cây đèn là để soi sáng. Cũng thế, lý do hiện hữu của người Kitô-hữu là phải tỏa sáng niềm tin của mình. Việc làm chứng cho Đức tin trong cuộc sống hằng ngày của những người Kitô-hữu, không phải là một việc làm có tính cách nhiệm ý, muốn làm hay không tùy ý, mà trái lại đó là một đòi hỏi tất yếu, bao trùm tất cả cuộc sống.

Như thế, đời sống của những người Kitô-hữu phải là những ngọn đèn thắp sáng và được đặt trên giá đèn như ngọn Hải đăng giữa biển khơi để những người đi biển nhìn thấy ánh sáng chỉ đường, biết đường biết lối mà đi.

Vào một buổi chiều nọ, một người lấy từ trong hộp ra một cây nến nhỏ và leo lên tầng tháp cao. Cây nến hỏi :

- Chúng ta đi đâu ?

- Đi lên cao hơn để chỉ đường cho tàu bè vào cảng.

- Nhưng tôi nhỏ bé thế này làm sao tàu bè thấy được ?

- Chỉ cần ngươi cứ cháy sáng thôi, còn mọi việc để ta lo.

Tới đỉnh tháp, người ấy đặt cây nến vào trong một cái đèn có ghép những tấm kính phản quang. Nhờ đó, mà ánh sáng lan tỏa ra và mọi tầu bè đều thấy.

Chúng ta cũng là cây nến trong tay Thiên Chúa. Chỉ cần ta cháy sáng, còn kết quả là ở Thiên Chúa (Góp Nhặt)