Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 42/2018

Nội dung

-  Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 24 Thường niên: Anh em bảo Thầy là ai?
-  Đại diện Tòa Thánh đến Việt Nam
-  Đức Tổng giám mục Zalewski, Đại diện Tòa Thánh, gặp gỡ cộng đoàn Dân Chúa Hà Nội
-  ĐHY João Braz de Aviz khai mạc Đại hội Liên Tu hội Đời Châu Á
-  Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 26