Giáo xứ Tân Việt: Gia đình Tận Hiến mừng bổn mạng

WGPSG – “Giáo hội muốn chúng ta hướng lòng về Mẹ Maria và tôn nhận Mẹ là Nữ Vương…”, cha Luca Maria Phạm Viết Cương, CRM đã chia sẻ như thế, khi ngài chủ sự Thánh lễ mừng kính Đức Maria Nữ Vương -bổn mạng Gia đình Tận Hiến (GĐTH) giáo xứ Tân Việt- diễn ra lúc 17g30 thứ Tư, ngày 22.8.2018 tại nhà thờ Tân Việt.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài các hội viên GĐTH, còn có quý chức HĐMV, đại diện các đoàn thể Công giáo Tiến hành và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Ngỏ lời trước Thánh lễ, cha chủ tế nhắn nhủ: “Hôm nay Giáo hội mừng kính Đức Maria Nữ Vương, đây là một hồng ân Thiên Chúa thưởng ban cho Mẹ Maria. Vì thế, là con cái của Mẹ Maria, chúng ta hãy vui mừng vì cũng sẽ được Thiên Chúa thưởng công”.

Chia sẻ Tin Mừng, cha chủ tế diễn giảng: “Khi thiết lập ngày lễ Đức Maria Nữ Vương, Giáo hội muốn muốn chúng ta hướng lòng về Mẹ Maria và tôn nhận Mẹ là Nữ Vương. Nói cách khác, chúng ta phải nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ để tỏ lòng yêu mến Mẹ Maria nhiều hơn”.

Ngài quảng diễn thêm: “Hiến chế ‘Ánh Sáng Muôn Dân’ của Công đồng Vaticanô II nói rằng: Khi kết thúc cuộc đời này, Đức Maria đã được đưa lên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn làm Nữ Vương vũ trụ, vì Mẹ đã mau mắn đáp lại hai tiếng ‘xin vâng’ và đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Vì thế trong cuộc đời của chúng ta, nhất là anh chị em GĐTH, chúng ta đã tận hiến cho Mẹ, đã nhận Mẹ Maria làm tôn chủ, nên chúng ta hãy để Mẹ làm chủ tâm hồn và điều khiển cuộc đời chúng ta, và chắc chắn Mẹ sẽ giúp chúng ta đi đúng đường lối của Thiên Chúa”.

Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phụng vụ Thánh Thể.

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 cùng ngày.

Gx. Tân Việt: Gia đình Tân Hiến mừng BM