Thánh lễ an táng thân mẫu linh mục Quản lý VP HĐGMVN

WGPSG -- “Sau 99 năm mang thân phận lữ khách, hôm nay bà Cố Maria đã được về với Chúa và thưa lên: Lạy Cha! con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha...”.  

Trên đây là lời chia sẻ của Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh -Giám mục phó giáo phận Đà Lạt- trong Thánh lễ an táng Bà cố Maria Nguyễn Thị Liễu, tại giáo xứ Bùi Môn, giáo hạt Hóc Môn, là thân mẫu của linh mục Giuse Nguyễn Văn Sinh, nguyên Quản lý Văn Phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, hiện nay là Giám đốc Trung tâm Mục vụ giáo phận Đà Lạt.

Thánh lễ an táng bà cố được cử hành lúc 9g00 ngày 18.08.2018 do Đức Giám Quản Giuse chủ tế, ĐGM Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Đức Giám Mục Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, linh mục Inhaxio Hồ Văn Xuân, các linh mục Quản hạt, các linh mục khách đồng tế, Thầy Phó tế phụ Bàn Thánh. Các tu sỹ nam nữ, thân nhân và cộng đoàn giáo xứ cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Sau khi đoàn đồng tế bước lên cung thánh, Đức Giám Quản Giuse chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng lời cầu nguyện, xin Chúa sớm đưa linh hồn Bà cố Maria vào hưởng hạnh phúc Nước Trời, và xin Chúa nâng đỡ, ủi an gia đình tang quyến trước sự ra đi của bà cố.

Sau Phúc Âm, ĐGM Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh - chia sẻ: Bài đọc trong Thánh lễ hôm nay nhấn mạnh đến đức tin, vì ánh sáng đức tin có khả năng xuyên suốt bóng tối sự chết để tiến tới phục sinh. Ông Gióp trong Kinh Thánh Cựu Ước là ngườì kính sợ và tuân giữ lề luật Chúa, Chúa đã thử thách ông, đang giầu có bỗng chốc biến ra không, nhưng ông vẫn tin vững nơi Chúa, và Chúa thưởng ban cho ông muôn điều hạnh phúc. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu được mô tả như một nhân sinh yếu đuối, Ngài khóc thương Lazaro và động lòng thương chị em Matta và Maria khi họ tin tưởng tuyệt đối nơi Chúa qua câu nói: “Nếu Thầy ở đây thì em con đã không chết...”. Nhìn rõ được lòng tin của 2 chị em, Ngài đã cho Lazaro sống lại. Bà cố Maria đã hết lòng tin tưởng nơi Chúa qua cuộc sống của một Kitô hữu thánh thiện và kính sợ Thiên Chúa, bà là một phụ nữ mạnh mẽ, sống cuộc đời góa phụ khi tuổi đời còn rất trẻ, bà nuôi dạy con cái nên người, dâng hiến người con cho Giáo hội, giúp đỡ con cháu và những người chung quanh, trung thành với Thánh lễ Misa, cư xử độ lượng và thích ứng với mọi hoàn cảnh. Hôm nay, sau 99 năm mang thân phận lữ khách, bà Cố Maria đã được về với Chúa và thưa lên: “Lạy Cha! con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha...”. Cả cuộc đời bà đã tin tưởng nơi Chúa, chắc chắn Chúa sẽ cho bà hưởng hạnh phúc đời đời.

ĐGM Emanuel Nguyễn Hồng Sơn đã cử hành nghi thức tiễn biệt bà cố, trước khi di chuyển thi hài bà cố đến nơi an nghỉ cuối cùng, linh mục Giuse Nguyễn Văn Sinh đại diện gia tộc đã có đôi lời cám ơn các ĐGM, các linh mục đồng tế, các tu sỹ nam nữ, cộng đoàn, ngài xin các ĐGM, các linh mục, các tu sỹ, cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho bà cố, vì mang thân phận yếu đuối mỏng dòn chắc Bà cố cũng còn những thiếu sót, bất xứng, nên luôn luôn cần những lời cầu của mọi người.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30.

Lễ an táng thân mẫu Lm. Giuse Nguyễn Văn Sinh