Suy niệm Lời Chúa thứ Bảy tuần 18 thường niên

THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN

Mt 17,14-19

"Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ,còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? (Mt 17,17)

Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu chữa cho một đứa bé bị kinh phong. Việc chữa bệnh này chẳng có gì đặc biệt, bởi vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng. Nhưng điều đáng lưu ý ở đây là phép lạ xảy ra do đức tin của con người. Thật thế, trong bất cứ phép lạ nào, Chúa Giêsu luôn đòi hỏi con người phải tin, hoặc chính đương sự hoặc cha mẹ hay người bảo trợ. Là Đấng Cứu Thế, Chúa Giêsu yêu thương và muốn cứu chữa con người khỏi mọi tật bệnh; nhưng mỗi khi thực hiện phép lạ để cứu chữa một người nào, Ngài đòi hỏi phải có đức tin.

Thánh Augustinô diễn tả về vấn đề này rất hay: “Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người”. Sở dĩ như vậy là vì Thiên Chúa dựng nên con người có tự do, và tự do bao hàm sự lựa chọn tin nhận hoặc khước từ Thiên Chúa. Đức tin cần thiết cho con người, không những để đựơc cứu rỗi, mà còn để biết vui tươi đón nhận những biến cố trong đời sống theo thánh ý Chúa.

Cha Antoni de Melo, vị linh mục dòng Tên người Ấn Độ, nổi tiếng về huấn luyện tu đức đã tưởng tượng ra một câu chuyện:

Có một người nọ rất mực đạo đức lúc nào cũng siêng năng đọc kinh, cầu nguyện và siêng giữ những giới răn của Chúa. Nhưng cũng có lúc người đó không tránh khỏi giai đoạn khó khăn trong cuộc sống, không còn chịu đựng nổi những cơn túng quẫn, người đó mới đưa mắt lên trời cầu nguyện như sau:

- Lạy Chúa, Chúa biết rõ con đã trung thành phục vụ Chúa như thế nào. Trong bao nhiêu năm trời con đã không hề dám phạm đến bất cứ một giới răn nào, và cũng không hề mở miệng xin Chúa bất cứ ân huệ nào. Nhưng nay thì con đã già và gặp lúc túng quẫn, con muốn xin Chúa một điều mà con tin chắc rằng Chúa sẽ không từ chối, đó là cho con được trúng số một lần.

Từng ngày, tháng, năm qua đi mà người đó vẫn không thấy mình được thần tài đến gõ cửa. Cuối cùng, trong cơn tuyệt vọng người đó đã kêu trách Chúa:

- Lạy Chúa, con đã kêu cầu Chúa mà Chúa chẳng hề nghe đến con.

Lúc bấy giờ, người đó mới nghe tiếng Chúa trả lời:

- Con muốn được trúng số nhưng ta chờ mãi mà không thấy con mua vé số.