Suy niệm Lời Chúa thứ Hai tuần 17 thường niên

THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN

Mt 13,31-35

 "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải

 người nọ lấy gieo trong ruộng mình" (Mt 13,31). 

Khi so sánh Nước Trời với hạt cải bé nhỏ mọc thành cây lớn và nắm men làm dậy cả khối bột, Chúa đã muốn cho chúng ta thấy Nước Trời có một khởi sự rất trong khiêm tốn, nhỏ bé, âm thầm nhưng sẽ thành tựu một cách lớn lao và tốt đẹp. Sự thành tựu này diễn ra từ từ theo thời gian nhưng có tính cách chắc chắn, bởi vì đây là việc do quyền năng và sự can thiệp của Thiên Chúa. Chắc chắn ảnh hưởng của Nước Trời sẽ ngày càng lan rộng và làm thay đổi cuộc sống con người một cách triệt để, như khối bột làm dậy men. Hội Thánh ngày nay đã đúng là một cây lớn cho nhiều dân tộc đến núp bóng, nghĩa là nhận được ơn cứu rỗi.

Nhưng sở dĩ Nước Trời dần dần mới lớn rộng và mới tác động xâu xa, chính là vì cách Thiên Chúa hành động khác với loài người và Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Như người Do Thái thích tôn vinh Chúa Giêsu làm vua, bởi vì thích thấy Ngài là một vị thiên sai lẫm liệt, đa số con người chúng ta cũng muốn thấy sự chiến thắng và oai hùng của Nước Trời ngay tức khắc. Nhưng Thiên Chúa hành động khác hẳn. Người muốn  tỏ mình bằng những hành động nói lên tình thương của Người. Người muốn Nước Trời là một lời mời gọi âu yếm để mỗi người tự do đáp lại, tự do đón nhận, từ đó đời mình được đổi khác dần dần. Thiên Chúa không phô trương về mình bằng những việc giật gân, cũng không ép buộc sự tự do của con người.

Hãy nhìn chương trình của Thiên Chúa với niềm tin và hy vọng.

Cecil Northcott kể lại trong một cuốn sách của ông rằng có một nhóm thanh niên đến từ nhiều quốc gia họp lại thảo luận về phương cách truyền bá Tin Mừng. Họ nói đến tuyên truyền, đến báo chí, đến mọi phương cách phổ biến Tin Mừng trong thế kỷ 20. Khi đó một thiếu nữ ở Phi châu phát biểu: "khi chúng tôi muốn đem Kitô Giáo đến với đồng bào trong buôn làng chúng tôi, chúng tôi không gửi cho họ sách báo, mà chúng tôi mang một gia đình tín hữu đến, gửi họ sống trong buôn đó và họ khiến cả buôn tin Chúa".

Trong bất kỳ tổ chức hay đoàn thể nào, trong bất kỳ trường học hay cơ xưởng nào, trong bất kỳ cửa hàng hay văn phòng nào, Kitô Giáo đến với tập thể đều là nhờ sự làm chứng cá nhân. Người bắt đầu nóng cháy cho Chúa Giêsu là người châm lửa cho những người khác.