Huynh đoàn linh mục Thánh Piô X bầu tân Bề trên Tổng quyền

ECÔNE, THỤY SĨ – Linh mục Davide Pagliarani, hiện là Tổng Phụ trách của Tỉnh hội Huynh đoàn linh mục Thánh Piô X tại Italia sẽ kế nhiệm Đức Giám mục Bernard Fellay trong chức vụ Bề trên Tổng quyền Huynh đoàn. Đức Giám mục Fellay (60 tuổi) đã đảm nhiệm chức vụ này suốt 24 năm qua, trong hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Tổng công hội lần thứ tư của Huynh đoàn đang nhóm họp tại Ecône, Thụy Sĩ, từ ngày 11 đến 21/7/2018, để bầu chọn Bề trên Tổng quyền và 2 hai vị Tổng phụ tá mới.

Thông cáo của Tổng công hội ngày 11/7 loan báo kết quả trên đây của cuộc bầu chọn; đồng thời cho biết tiểu sử của vị tân Bề trên Tổng quyền. Cha Davide Pagliarani là người Ý, năm nay 47 tuổi, được Đức Giám mục Fellay phong chức linh mục năm 1996, đã làm việc mục vụ ở Rimini, Italia và Singapore, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Phụ trách của Tỉnh hội tại Italia. Từ năm 2012, chaPagliarani làm giám đốc Chủng viện Đức Mẹ Đồng công ở La Reja, Argentina.

Thông cáo thứ hai cùng ngày cho biết thêm: hai vị tân Tổng Phụ tá được bầu trong Tổng công hội này là Đức giám mục Alfonso de Galarreta, người Tây Ban Nha và cha Christian Bouchacourt, người Pháp.

Đức giám mục Alfonso de Galarreta, giám mục phụ tá của Huynh đoàn, năm nay 61 tuổi, chịu chức linh mục năm 1980 tại Buenos Aires, Argentina, nơi ngài đã sống một thời gian dài. Đức giám mục Galarreta đã làm Giám đốc Chủng viện Đức Mẹ Đồng công ở La Reja, Argentina, và các Nhà tự trị ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngài cũng đã từng giữ chức vụ Tổng Phụ tá thứ hai của Huynh đoàn từ năm 2002 đến 2006. Cho đến nay Đức giám mục Galarreta cư ngụ tại Geneva, Thụy Sĩ.

Đức giám mục Alfonso de Galarreta là người đã mắc vạ tuyệt thông cùng với 3 giám mục khác của Huynh đoàn vì được Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre truyền chức giám mục trái phép vào năm 1988; và sau đó Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tha vạ cho cả 4 giám mục này vào năm 2009.

Tổng phụ tá thứ hai, cha Bouchacourt, năm nay 59 tuổi, chịu chức linh mục năm 1986 do Đức Tổng giám mục Lefebvre. Cha đã phục vụ lâu năm tại Paris, đặc biệt tại giáo xứ Thánh Nicôla ở Chardonnet, rồi làm Tổng Phụ trách của Tỉnh hội tại Nam Mỹ và sau đó tại Pháp vào năm 2014.

Sau khi chấp nhận việc bầu chọn, tân Bề trên Tổng quyền đã tuyên xưng đức Tin và tuyên thệ chống lại chủ trương đổi mới của Giáo hội. Tiếp theo, từng thành viên tham dự Tổng công hội đã đến bày tỏ lòng kính trọng và vâng phục Bề trên Tổng quyền; cuối cùng kết thúc bằng kinh tạ ơn Te Deum.

Ngày hôm sau, 12/7, Tổng công hội tiếp tục nhóm họp để thảo luận nhiều vấn đề và sẽ bế mạc vào ngày 21/7/2018.