Giáo xứ Tân Thành: Bổn mạng Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu

WGPSG -- “Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu đã nhận tên là Gia Đình Phạt Tạ Trái Tim Chúa hay tình yêu của Chúa, là muốn đáp trả lại sự vô tình hay những điều xúc phạm đến Chúa của con người”.

Linh mục Vinh sơn Vũ Ngọc Đồng SDB - Giám đốc Caritas TGP - đã nói trong Thánh lễ mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Hội Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (GĐPTTTCG) xứ đoàn Tân Thành. Được cử hành lúc 17g30 ngày 08-6-2018 tại nhà thờ Tân Thành. Đồng tế với ngài là cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến, VDP.

Điến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài các thành viên GĐPTTTCG xứ đoàn còn có Hội đồng Mục vụ, đại diện các đoàn thể Công giáo tiến hành, các em thiếu nhi và đông cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tân Thành.

Trước Thánh lễ, các thành viên GĐPTTTCG xứ đoàn Tân Thành đã chầu Thánh Thể cách trọng thể.

Đầu lễ, linh mục Vinhsơn  tâm tình: Thánh Tâm Chúa Giêsu là nguồn mạch mọi ân phúc cho tất cả mọi người, đặc biệt anh chị em Kitô hữu. Ngài thương yêu con người và đã chết vì yêu thương. Với lòng ăn năn thống hối và lượng từ bi của Chúa, xin Chúa tha thứ những lầm lỗi chúng ta đã xúc phạm đến Chúa, đến anh chị em của mình.

Trong bài giảng, linh mục Vinhsơn đã giới thiệu về “Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người”. Ngài diễn giảng: “Thiên Chúa yêu thương con người, nhưng con người đã không đáp trả tình yêu đó, nhưng Chúa vẫn trung thành với tình yêu của Ngài. Thiên Chúa đã sai con một của Ngài đến để đem lại tình yêu thương của Thiên Chúa cho con người, nhưng con người rất nhiều khi không cảm nhận được hoặc là không đáp trả lại”.

Kết luận, ngài nhắn nhủ: “Hội GĐPTTTCG đã nhận tên là Gia Đình Phạt Tạ Trái Tim Chúa hay tình yêu của Chúa là muốn đáp trả lại sự vô tình hay những điều xúc phạm đến Chúa của con người, không chỉ bằng những câu kinh mà là cả cuộc sống của mình mà đền thay cho cả những người khác, những người đã không yêu hoặc không đáp trả lại tình yêu của Chúa trong cuộc sống của mình. Xin Trái Tim Chúa uốn nắn, hun đúc trái tim của mỗi người để Trái Tim Chúa luôn nhận được sự đáp trả trong cuộc sống này.”

Cuối lễ, anh Vinhsơn Lưu Văn Thành - xứ đoàn trưởng đã thay lời các đoàn viên xứ đoàn cám ơn linh mục Vinhsơn chủ tế, cha Giuse và cộng đoàn dân Chúa đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho đoàn thể. Anh còn mời gọi các gia trưởng và các bạn trẻ tham gia vào đoàn thể GĐPTTTCG.

Tiếng hát bài “Thánh Tâm” từ ca đoàn Thánh Tâm thật sốt mến đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 18g30. Sau Thánh lễ là liên hoan mừng bổn mạng tại hoa viên giáo xứ.

Gx. Tân Thành: Mừng bổn mạng GĐPTTT