Giáo xư Bùi Môn: Tân linh mục Gioan Đỗ Đức Minh dâng Thánh lễ tạ ơn

WGPSG -- "Một mình con dâng lời tạ ơn cũng vẫn không đủ, cho nên con nhờ tất cả cộng đoàn cùng chung tâm tình tạ ơn với con để dâng lên Thiên Chúa".

Trên đây là lời chia sẻ của tân linh mục Gioan Đỗ Đức Minh trong Thánh lễ Tạ ơn tại thánh đường giáo xứ Bùi Môn vào lúc 9g30 ngày 09/06/2018.

Mở đầu Thánh lễ Tạ ơn, cha chánh xứ Phêrô đã có lời chào và cám ơn cha quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và quý thân nhân tân linh mục. Tiếp đến, ngài hân hạnh giới thiệu với cộng đoàn cha chủ tế tân linh mục Gioan Đỗ Đức Minh, một người con của giáo xứ Bùi Môn, mới đươc thụ phong linh mục ngày 08.6.2018.

Thánh lễ đồng tế Tạ ơn do tân linh mục Gioan chủ tế, đồng tế có 2 tân linh mục cùng khóa, cha chánh xứ Phêrô kiêm hạt trưởng hạt Hóc Môn, cha nghĩa phụ Giuse Đỗ Quang Khả, chánh xứ giáo xứ Mông Triệu, hạt Bình An, quý cha đồng hương Bùi Môn và quý cha khách. Hiệp dâng Thánh lễ còn có quý thầy đại chủng sinh, quý dì các nhà dòng, đông đảo giáo dân các giáo xứ và thân nhân của tân linh mục.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse Đỗ Quang Khả, nghĩa phụ tân linh mục đã có đôi lời tâm tình với tân linh mục cũng như với cộng đoàn phụng vụ:

 Chúng ta phải tạ ơn cách đặc biệt vì Thiên Chúa đã ban cho xứ Bùi Môn thêm một tân linh mục thứ 27. Và với chủ đề Giáo Hội mời gọi đồng hành với các gia đình trẻ năm nay, cha Giuse cũng muốn nói đến những khao khát khi mới biết Chúa và những đòi hỏi phải yêu Chúa thật nhiều, phải có đức bác ái với nhau khi đụng chạm khó khăn trong đời sống phục vụ tu trì cũng như đời sống hôn nhân.

Trong ơn gọi linh mục, các linh mục được Chúa chọn để ban phát ơn lành của Chúa cho dân, phải là những người có đời sống mật thiết với Chúa và sống gần gũi với dân. Để có thể trở nên một linh mục tốt, người mục tử phải từ bỏ những ý riêng để tìm ý chung, từ bỏ vướng bận cá nhân để lo cho đàn chiên. Sống trong thế giới tôn sùng vật chất, các linh mục rất dễ bị cuốn theo tiền tài, danh vọng, và sao lãng sứ mạng đã được Chúa trao phó. Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho các linh mục luôn vững lòng tín thác vào Thiên Chúa giữa những thăng trầm và cám dỗ đang tồn tại phát triển, đặc biệt với tân linh mục Gioan Đỗ Đức Minh hôm nay.

Trước khi kết lễ, thay mặt cộng đoàn, vị đại diện giáo xứ đã đọc lời cám ơn cùng với những món quà nhỏ và bó hoa tươi tượng trưng tâm tình quý mến của bà con giáo dân, kính tặng các tân linh mục và ông bà cố.

Sau Thánh lễ, các tân linh mục, quý cha, quý khách đã cùng chung vui với cộng đoàn trong một buổi liên hoan văn nghệ vui tươi tại hội trường giáo xứ.

 

Gx. Bùi Môn: Tân LM dâng lễ tạ ơn