Nhà thờ Chính Tòa Sài Gòn: Hồng ân Thánh Thần

WGPSG -- “Khi nào thấy ở đâu có những người sống bác ái, hiền hòa, tiết độ, ở đó có Chúa Thánh Thần đang thầm lặng làm cho nơi đó có sức sống của Thiên Chúa”.

Đó là lời chia sẻ của Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ ban bí tích Thêm Sức lúc 17g30 ngày 09.6.2018 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Chủ tế Thánh lễ là Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Giáo phận Sài Gòn. Đồng tế với ngài là Cha Tổng đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân (cũng là cha sở của nhà thờ), hai cha phó là cha Giuse Lã Công Thường, cha Phêrô Đỗ Duy Khánh và hai cha khách là cha Vinhsơn Phạm Văn Mầm, Giám tỉnh dòng Tên, cha Stêphanô Lê Thành Tựu, dòng Cát Minh. Hiện diện trong Thánh lễ là quý soeur, quý huynh trưởng, giáo lý viên, thân nhân của 104 em được nhận các bí tích và đông đảo thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ đến chia vui và cầu nguyện cho các em.

Trong bài giảng, từ những giải thích về sự cần thiết của oxy trong không khí cho đời sống thể xác, Đức cha Luy dẫn các em đến sự cần thiết của Thần Khí trong đời sống thiêng liêng. Phân tích các bài đọc và bài Tin Mừng theo thánh Gioan, với cách giảng dí dỏm mà sâu sắc, Đức cha Luy giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn cách nhận diện tác động của Thánh Thần - Đấng ta không thấy -  nơi mỗi cộng đoàn, gia đình và mỗi người.

Sau bài giảng là nghi thức ban bí tích Thêm Sức cho 45 em và nghi thức tuyên hứa Bao Đồng cho 14 em.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong tiếng hát của ca đoàn Đồng Tâm.

45 em Rước Lễ lần đầu trong trang phục trắng tinh được nhận Mình Máu Thánh Chúa từ cha sở Inhaxiô.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện phụ huynh cảm ơn Đức cha Luy, cha sở, 2 cha phó, quý soeur, huynh trưởng, giáo lý viên đã góp công, góp sức giúp các em có được ngày hôm nay và dâng lên Đức cha cùng cha sở bó hoa tươi thắm thay cho lòng biết ơn của toàn thể phụ huynh.

 Sau khi nhận phép lành cuối lễ, các em nhận bí tích hân hoan chụp hình chung với Đức cha và các linh mục đồng tế.

Xin Chúa chúc lành cho việc trùng tu nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, cho 104 em lãnh nhận các bí tích hôm nay và gìn giữ các em trong Tình Yêu của Chúa bằng Thần khí của Ngài.

Nhà thờ Chính Tòa SG: Hồng ân Thánh Thần