Giáo xứ Tân Thành: Bổn mạng Ban Thừa tác vụ Thánh Thể

“Khi đón rước Mình Máu Thánh Chúa là phải sống như Chúa Giêsu sẵn sàng trở thành tấm bánh bẻ ra, chia sẻ, phục vụ và trao hiến cho mọi người”.

Đó là lời mời gọi của linh mục Đa Minh Phạm Minh Thủy - chánh xứ - trong Thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Bổn mạng Ban Thừa tác vụ Thánh Thể, vào lúc 17g30 ngày 02-6-2018 tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành. Đồng tế với ngài là cha Giuse Nguyễn Nguyên Hoàng Minh Quân, SDB.

Mặc dù trời mưa dai dẳng nhưng vì lòng yêu mến Chúa Giêsu nên các thành viên Ban Thừa tác vụ Thánh Thể và một số cộng đoàn dân Chúa vẫn đến hiệp dâng Thánh lễ.

Trước Thánh lễ, các thành viên Ban Thừa tác vụ Thánh Thể đã chầu Mình Thánh Chúa cách trọng thể với kinh phụng vụ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô.

Đầu lễ, linh mục Đaminh mời gọi cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho các thành viên cùng gia đình Ban Thừa tác vụ Thánh Thể và những người Ban Rhừa tác vụ phục vụ hằng tuần.

Trước khi chia sẻ Lời Chúa, cha chánh xứ đã cám ơn các thành viên Ban Thừa tác vụ Thánh Thể hằng ngày nhận nhiệm vụ trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn giáo dân (Phụng vụ Bàn thờ). Ngoài ra còn nhận tác vụ hằng tuần giúp cho cha chánh xứ đem Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân. Vì thế, công việc của thành viên Ban Thừa tác vụ Thánh Thể rất quan trọng và cần thiết.

Ngài chia sẻ về bữa tiệc vượt qua cuối cùng lại là Thánh lễ đầu tiên của Chúa Giêsu. Trong bữa tiệc, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh, bẻ ra và trao cho các môn đệ và nói: “Đây là mình Thầy, anh em hãy cầm lấy mà ăn”. Ngài còn mời họ uống rượu và nói: “Đây là chén máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người”. Như thế, bánh và rượu đã biến đổi tận căn để trở thành Mình Máu Thánh Chúa, ăn bánh và uống rượu đó là hành vi thông hiệp vào cái chết của Chúa.

Mỗi một Thánh lễ là một bữa tiệc ly, linh mục lặp lại cử chỉ và lời nói của chính Chúa Giêsu. Thánh lễ là tưởng nhớ hy lễ thập giá, cái chết cứu độ năm xưa nay trở thành hiện tại để đem lại sự sống cho tín hữu mọi thời. Rước lễ là gặp gỡ Đấng hy sinh chịu chết, kết hợp với Đấng yêu thương con người đến cùng. Khi tham dự Thánh lễ, đón rước Chúa là Chúa mời gọi sống như Người đã sống: bẻ thân mình ra, chia sẻ, phục vụ và trao hiến; không thể sống ích kỷ và khép kín khi ngày ngày rước lấy Đấng đã chết vì muôn người.

Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn nhất là các thành viên Ban Thừa tác vụ Thánh Thể: khi đón rước Mình Máu Thánh Chúa là phải sống như Chúa Giêsu sẵn sàng trở thành tấm bánh bẻ ra, chia sẻ, phục vụ và trao hiến cho mọi người.

Thành viên Ban Thừa tác vụ Thánh Thể đem Mình Thánh Chúa đến cho người nghèo khổ, bệnh tật, không khả năng đến được nhà thờ để tham dự Thánh lễ là cơ hội sống mầu nhiệm Thánh Thể. Mặt khác, càng say mê phục vụ con người thì càng cảm thấy nhu cầu đón rước lấy Đấng phục vụ là Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết quý trọng bí tích tình yêu bằng cách hằng ngày mỗi người chúng con tích cực dọn tâm hồn để đón rước lấy Mình Máu Thánh Chúa làm của ăn nuôi dưỡng chúng con.

Tiếng hát bài: “Bài ca dâng Mẹ” từ ca đoàn Monica thật sốt mến, đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 18g15. Mọi người ra về trong ước muốn rước Mình Máu Thánh Chúa vào trong tâm hồn.

Gx. Tân Thành: BM Thừa tác vụ Thánh Thể