Phóng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam (từ 19/06 đến 24/11/2018) |

Phóng vấn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm về Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam (từ 19/06 đến 24/11/2018)

Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Tổng Thư ký HĐGMVN - đã trả lời phỏng vấn về lý do mở Năm Thánh 2018 (từ 19-6 đến 24-11-2018), ý nghĩa và cách thức cử hành Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử đạo tại Việt Nam như sau: