Giáo xứ Phú Bình: Thánh lễ xức dầu bệnh nhân |

Giáo xứ Phú Bình: Thánh lễ xức dầu bệnh nhân

WGPSG -- “Trong Thánh lễ này, chúng ta xin Chúa Thánh Thần ngự xuống và ban sức mạnh của Thiên Chúa xuống trên các bệnh nhân, những người lớn tuổi, để họ bền vững trong đức tin trên đường về Nước Trời”.

Đó là lời mở đầu Thánh lễ Chúa Thánh Thần của cha Gioan Baotixita Trần Văn Trí, chính xứ Phú Bình, chủ tế Thánh lễ cử hành vào Chúa Nhật 20 tháng 5 năm 2018, lúc 9 giờ, dành cho hơn 130 bệnh nhân lâu năm và các người lớn tuổi trong giáo xứ.

Đồng tế với cha chính xứ còn có cha Gioan Baotixita Trịnh Công Tuệ, Dòng Thương Khó Chúa Giêsu; thầy phó tế Đaminh Giuse Đinh Văn Huỳnh phụ Lễ. Đông đảo giáo dân cùng tham dự, hiệp thông và cầu nguyện cho các bệnh nhân và các cụ cao niên.

Trước Thánh lễ, cha Gioan Baotixita chính xứ và cha Gioan Baotixita Trịnh Công Tuệ đã xức dầu và thăm hỏi từng bệnh nhân cùng các cụ cao niên.

Trong bài gỉang, cha Gioan Baotixita Trịnh Công Tuệ đã chia sẻ về bí tích Hòa Giải chỉ có trong đạo Công giáo, về vai trò của Chúa Thánh Thần trong việc gìn giữ Giáo hội phát triển, và trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Các Tông đồ khi xưa đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần và được bình an, sẵn sàng đón nhận sứ vụ sai đi. Như thế, qua việc đón nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng nhận bao nhiêu hồng ân như các Tông đồ năm xưa. Nhờ bí tích Hòa Giải, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và hòa giải với anh em chung quanh. Qua bí tích Xức Dầu, dù chúng ta có yếu đuối về thể xác, Chúa Thánh Thần vẫn đang hiện diện trong từng giây phút với chúng ta, đặt chúng ta trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa để Chúa có một chương trình tốt đẹp cho mỗi chúng ta. Cha Gioan Baotixita đã đúc kết bài chia sẻ bằng lời mời gọi đến với sứ mệnh sai đi làm chứng cho Thiên Chúa, với sự bảo chứng của Chúa Thánh Thần.

Thánh lễ kết thúc lúc 10g. Sau đó, các bệnh nhân và các cụ cao niên được các cha trao tận tay những phần quà lưu niệm.

Gx. Phú Bình: Thánh lễ xức dầu bệnh nhân