Giáo xứ Bình An: Ngày Bệnh nhân truyền giáo |

Giáo xứ Bình An: Ngày Bệnh nhân truyền giáo

WGPSG -- Lúc 6g00 Chúa nhật 20.5.2018, tại nhà thờ giáo xứ Bình An, hơn 200 bệnh nhân đã hiệp ý cùng cộng đoàn mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cũng là ngày Bệnh nhân truyền giáo trong giáo xứ. Cha chính xứ Giuse Trịnh Văn Viễn đã chủ tế Thánh lễ.

Đầu lễ, ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng “xin Chúa Thánh Thần nâng đỡ, thêm sức giúp tất cả các bệnh nhân luôn vững mạnh trong đức tin để dâng các bệnh tật của mình cầu nguyện cho công việc truyền giáo”.

Chia sẻ Tin Mừng, cha chính xứ Giuse đã gợi ý suy niệm về Thần Khí Chúa tác động trong hành trình ơn gọi tông đồ theo Chúa của mọi Kitô hữu. Ngài cũng nhắc đến sự cần thiết của Chúa Thánh Thần, của Thần Khí đổi mới trong gia đình, đặc biệt là các gia đình trẻ trước lối sống thực dụng, trước sự chia rẽ, bất hoà, lòng tham và kiêu ngạo. Từ suy niệm trên, cha chính xứ Giuse mời gọi cộng đoàn hãy luôn cầu nguyện, xin Chúa giúp thánh hoá đời sống gia đình mình theo gương Chúa và Mẹ Maria.

Kết thúc Thánh lễ, các bệnh nhân đã cùng gặp gỡ nhau tại hội trường giáo xứ, có sự hiện diện của cha chính xứ, cha phó xứ, quý thầy, quý soeur tu viện Mến Thánh Giá và quý chức Hội đồng Mục vụ.

Huấn từ với các bệnh nhân, cha chính xứ Giuse đã nhắc đến tinh thần hiếu lễ - bản sắc văn hoá tiêu biểu của các gia đình Việt Nam - khi con cháu quây quần bên ông bà, những người thân yêu trong gia đình, dù không làm gì được nữa nhưng vẫn là cột trụ quy tụ con cái, cháu chắt, anh em trong dòng tộc. Từ nét đẹp văn hoá đó, cha chính xứ Giuse nhắn nhủ các gia đình - kể cả gia đình Công giáo nhập cư di dân trong giáo xứ, hãy sống tích cực, chan hoà yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hãy cầu nguyện và giúp nhau cầu nguyện để tình thương Chúa luôn hiện hữu trong gia đình mình. Ngài cũng động viên các bệnh nhân luôn biết hy sinh để dâng những đau khổ thể xác của mình cho công việc truyền giáo của Giáo hội, góp phần cứu rỗi các linh hồn.

Gx. Bình An: Ngày Bệnh nhân truyền giáo