Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 25/2018

Nội dung:

- Suy niệm Chúa Nhật - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Hãy nhận lấy Thánh Thần.
- Cử hành Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội lần thứ 52 tại Sài Gòn.
- "Cor Orans" (Tâm hồn cầu nguyện): Huấn thị về đời sống của các nữ tu chiêm niệm.
- ĐHY Gracias: Nền báo chí vì hòa bình là hết sức quan trọng cho thế giới ngày nay.
- Thông qua Instrumentum laboris (Tài liệu làm việc) của Thượng Hội Đồng Giám Mục 2018.
- ĐTC Phanxicô gặp Giáo chủ Giáo hội Chính thống Czech và Slovak.

Files/Poster gửi kèm: