Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 23/2018

Nội dung:

- Suy niệm Chúa nhật 6 Phục sinh: Ở lại trong tình thương
- Thư công bố Năm thánh Tôn vinh các Thánh Tử đạo Việt Nam
- Hội đồng Hồng y tư vấn kết thúc Khoá họp thứ 24
- Ba Lan: Đức hồng y Amato chủ sự lễ tuyên phong Chân phước Hanna Chrzanowska
- Philippines và Mexico: nhiều linh mục liên tiếp bị sát hại.