Giáo xứ Lam Sơn: Mừng lễ bổn mạng

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông tòa TGP Sài Gòn, đã chủ tế Thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ Lam Sơn, thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục vào chiều Chúa nhật 8/4/2018. Đồng tế với Đức cha Giuse có cha quản hạt Xóm Mới, cha chánh xứ Lam Sơn và 4 cha dòng Đức Mẹ Cứu Chuộc.

Trước Thánh lễ, Đức cha Giuse đã chủ sự cuộc cung nghinh tượng thánh Vinh Sơn Ferrê chung quanh thánh đường.

Trong bài giảng lễ CN II Phục sinh, Đức cha Giuse nói về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Đức cha đã dẫn lời Đức ông Póc-tê và thánh Augustinô để giải thích về Lòng Thương Xót (Misericordia) theo nguyên ngữ La-tin; khía cạnh được nhấn mạnh là tình thương của người mẹ trước nỗi khốn cùng của người con. Đức cha nhắc đến những vết thương của Chúa Phục Sinh để mọi người thấy Chúa đã chịu nhiều đau khổ vì thương xót nhân loại.  Đức cha nói: “Tình thương của Chúa Phục Sinh dành cho các môn đệ là tình thương tha thứ và kiên nhẫn đầy yêu thương: tha thứ cho các môn đệ không tin Chúa Phục Sinh, tha thứ cho Phê-rô chối Chúa; nhẫn nại hiện ra với ông Tô-ma vì lần hiện ra trước ông không có mặt”. Sau đó, Đức cha dẫn gương sống đức tin sống động của các tín hữu trong Bài Đọc I và gương của các bạn sinh viên trường đại học Đồng Tháp (báo Tuổi Trẻ). Cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã mạnh dạn chia sẻ hết những gì mình có, không ai giữ gì làm của riêng. 9000 sinh viên đại học đồng Tháp đã quyên góp trong 3 năm, mỗi lần chỉ góp 3000 đ, đã xây dựng được 32 căn nhà cho các bạn SV nghèo...

 Cuối bài giảng, Đức cha Giuse nhắc lại những cột mốc đáng nhớ của Gx. Lam Sơn để mọi người cùng cảm tạ hồng ân của Thiên Chúa. Ngày 26/1/1976, Đức cố TGM Phao-lô Nguyễn Văn Bình đã nâng họ đạo Lam Sơn lên thành giáo xứ với 900 giáo dân do cha cố Phê-rô Nguyễn Văn Nhuận làm chánh xứ. 14/2/2004, lễ đặt viên đá đầu tiên và 5/7/2007, lễ khánh thành ngôi nhà thờ khang trang hiện nay do ĐHY Gioan Baotixita chủ sự. 14/4/2016, Đức cố TGM Phao-lô Bùi Văn Đọc bổ nhiệm cha Gioan Baotixita Phạm Văn Lâm làm chánh xứ thay thế cha cố Phê-rô.

Trước khi Đức cha Giuse ban phép lành cuối lễ, ông chủ tịch HĐMV giáo xứ Lam Sơn đã ngỏ lời chân thành cám ơn Đức cha Giám quản Giuse, quý cha đồng tế và quý cộng đoàn phụng vụ.

Gx. Lam Sơn: Mừng lễ bổn mạng