Uỷ ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Đêm Thánh ca “Năm Gia Đình”