Giới y tế Công Giáo: Thư mời tĩnh tâm mùa chay

TỔNG GIÁO PHẬN TP.HCM
GIỚI Y TẾ CÔNG GIÁO
  THƯ MỜI
TĨNH TÂM MÙA CHAY

“Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến
của nhiều người sẽ nguội đi.” (Mt 24, 12)

Chúa Nhật 18/03/2018
Ban Đại Diện Giới Y Tế Công Giáo TGP Tp. HCM trân trọng kính mời :

Đến tham dự TĨNH TÂM MÙA CHAY
• Thời gian : 07g30 đến 12g30 Chúa Nhật, ngày 18 tháng 03 năm 2018
• Địa điểm : Nguyện Đường Dòng Thánh Phaolô, số 4 Tôn Đức Thắng, Q1, Tp.HCM

Nội dung chương trình
- 07g30 – 08g15 : Đón tiếp và sinh hoạt chung
- 08g30 – 09g30 : Bài giảng Tĩnh tâm do Lm. GB. Phương đình Toại, MI, trình bày
- 09g30 – 10g30 : Thảo luận và trao đổi sau bài giảng
- 10g30 – 11g00 : Cầu Nguyện theo Taizé / Sám hối và Hòa giải
- 11g00 – 12g15 : Thánh Lễ Đồng Tế do Cha Giuse Bề Trên Dòng Camillô chủ tế cùng quý Cha đồng hành
- 12g30 : Kết thúc và chia tay trong bình an