Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay

THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY
 
Lc 18,9-14

"Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18,14)

 
Ở Palestine, người ngoan đạo giữ ba giờ cầu nguyện mỗi ngày: lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa và 3 giờ chiều. Lời cầu nguyện được kể là linh nghiệm đặc biệt nếu cầu nguyện trong đền thờ, và vì thế vào những giờ đó nhiều người đến đền thờ để cầu nguyện. Chúa Giêsu nói về hai người đi lên đền thờ để cầu nguyện:
 
Người thứ 1 là một người Biệt phái. Ông ta lên đền thờ không phải để cầu nguyện mà là để "khoe" và trình bày với Chúa về những việc mình làm. Ông ta đã làm nhiều hơn những gì Luật quy định và ông tưởng thế là Chúa đã phải đánh giá thật cao về cuộc sống của ông. 
 
Bên cạnh đó có một người thu thuế. Người này đứng xa xa và không dám ngước mắt lên nhìn Thiên Chúa nữa. Anh ta chỉ có một lời thưa với Chúa: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi"(Lc 18,13). Chúa Giêsu phán "chính lời cầu nguyện tự hạ và đầy lòng tan vỡ này đã khiến Thiên Chúa thương anh ta". 
 
Thái độ của hai người trước mặt Thiên Chúa khác hẳn nhau. Người Biệt phái đứng thẳng và Charles Erdman, bảo với cái mặt hơi "hất lên" một chút. Còn người thu thuế cũng đứng nhưng lại đứng xa bàn thờ Thiên Chúa, cúi mặt xuống đấm ngực, thống hối trước khi bắt đầu cầu nguyện. Ông không dám ngửa mặt lên vì ông biết mình lầm lỗi nhiều về đức công bình. Nhưng ông vẫn dám đứng lại đó vì ông thống hối và tin vào lòng từ bi lòng thương xót của Chúa. Người thu thuế cầu nguyện “Xin thương con” (Lc 18,13), điều đó có nghĩa là xin bớt cơn giận dữ, xin tha hình phạt mà ông đáng lãnh. Ông thấy mình không có phần nào đáng được Chúa thương, nên ông mới van xin năn nỉ...
 
Trong cuốn “Tâm Hồn Nhật Ký”, Đức Gioan XXIII đã ghi lại tất cả cuộc sống thiêng liêng của ngài, trong đó phần quan trọng nhất là phần ghi lại những lần tĩnh tâm từ lúc còn ở chủng viện (1898) cho đến những năm trên ngôi Giáo Hoàng (1963). Đối với ngài, mỗi lần tĩnh tâm là mỗi lần kiểm điểm lại cuộc đời và có quyết định mới. Đặc  biệt là lúc đã ngoài 80 tuổi, gần từ giã dương thế, mặc dù ở trên ngôi Giáo Hoàng bận rộn muôn vàn công việc đại sự, ngài vẫn thường xuyên tự kiểm điểm. Ngài luôn quyết tâm sống xứng đáng là một tâm hồn cao cả, muốn sửa đổi mình liên lỉ để sống đẹp lòng Chúa cho đến giây phút cuối cùng, sống thế nào để được giống như Chúa.