Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay

THỨ SÁU TUẦN  3 MÙA CHAY
 
Mc 12,28b-34

"Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn,
hết sức lực, và yêu người thân cận
như chính mình" (Mc 12,33)

 
Khi nói về giới răn yêu thương Thánh Augustinô đã viết như thế này:
 
Đây là giới răn hết sức ngắn gọn tôi xin được trao cho bạn:
 
Đó là HÃY YÊU THƯƠNG, 
Rồi bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn.
Nếu bạn cần thinh lặng, hãy thinh lặng vì yêu thương.
Nếu bạn phải nói, hãy nói vì yêu thương.
Nếu bạn sắp khiển trách một ai đó, hãy khiển trách vì yêu thương.
Nếu bạn muốn tha thứ, hãy tha thứ vì yêu thương.
Bạn hãy luôn giữ trong tim cội rễ yêu thương,
Vì những điều tốt đẹp chỉ mọc lên từ cội rễ yêu thương...”
 
Tác giả “Đường hy vọng” nói “Bác ái là sinh ngữ số một mà thánh Phaolô cho là cao trọng hơn tiếng nói của loài người và của thiên thần, là ngôn ngữ độc nhất sẽ tồn tại trên Thiên Đàng” 
 
Trong quyển nhật ký, Mục sư Martin Luther King, người đã hy sinh tranh đấu cho người da đen ở Hoa Kỳ, đã ghi lại như sau:
 
“Tôi rất hãnh diện, nếu ngày tôi qua đời, ai đó kể lại rằng Martin Luther King là người đã cố gắng sống và yêu thương. Ngày đó tôi mong muốn các bạn sẽ có thể nói rằng tôi đã cố gắng sống cho công lý, nói rằng tôi đã đồng hành với những ai thực thi công lý, nói rằng tôi đã dấn thân để đem lại cơm bánh cho người đói khổ, nói rằng tôi đã luôn luôn cho kẻ rách rưới ăn mặc. Tôi mong rằng ngày đó các bạn sẽ nói tôi đã xả thân để thăm viếng những người tù tội và yêu thương phục vụ mọi người.
 
Nếu các bạn muốn, các bạn hãy nói rằng tôi là người đã đấu tranh cho công lý, hoà bình và bình đẳng, còn tất cả những thứ khác, như giải Nobel hoà bình 1964 không có gì quan trọng.
Tôi không có tiền bạc để lại khi tôi ra đi. Tất cả những gì tôi muốn để lại chỉ là một cuộc sống xả thân hy sinh. Nhưng đây là điều tôi nói với các bạn: nếu tôi đã có thể giúp đỡ một người nào đó, nếu tôi đã có thể chứng tỏ cho một người nào đó thấy rằng người đó đang làm một chọn lựa sai lầm, thì lúc ấy cuộc sống của tôi đã không vô ích; nếu tôi thực thi được những bổn phận của một Kitô hữu, nghĩa là mang lại ơn cứu rỗi cho trần gian, quảng bá sứ điệp của Thầy chí thánh thì quả thực tôi đã không sống một cuộc sống vô ích.
 
" Sống yêu thương, thì năm tháng sẽ tặng cho bạn những món quà phong phú."(Vô danh)