Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay

THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY

Lc 11,14-23

"Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán." (Lc 11,23)

Lời Chúa hôm nay thuật lại việc những người Do Thái chống đối Chúa Giêsu.

Chúng ta thấy ngay từ trong Cựu Ước cái thói chống đối Thiên Chúa và các sứ giả của Thiên Chúa đã có rồi. Thiên Chúa dẫn đường chỉ lối cho dân để họ được hạnh phúc, thế nhưng họ đã chẳng nghe theo. Thiên Chúa lại sai các ngôn sứ đến nhắc nhở họ, nhưng họ cũng vẫn chẳng chịu nghe.

Đến thời Chúa của Chúa Giêsu, thì thái độ ngoan cố ấy cũng vẫn tiếp tục và còn bị đẩy lên một mức độ cao hơn: khi Chúa Giêsu làm phép lạ trục xuất quỷ câm khỏi người bị nó ám, lẽ ra người ta phải hiểu đó là dấu chỉ rằng Nước Thiên Chúa đã đến. Nhưng những người Biệt phái lại không muốn hiểu như vậy, họ còn cố tình xuyên tạc rằng Ngài đã dùng thế lực của quỷ vương để trừ quỷ nhỏ. Tin Mừng Mátthêô (Mt 12,22-32) coi đây là tội chống Thánh Thần và là tội duy nhất không được tha. 

Truyền thuyết kể lại rằng Bà Hoàng hậu nước Bồ Đào Nha có hai người hầu. Một anh tên là Joseph, anh kia tên là Giuđa. Hoàng hậu trao cho trao cho Joseph lo việc phân phát đồ ăn, tiền bạc cho dân nghèo. Thấy vậy, anh hầu Giuđa ganh tỵ, vu khống với vua rằng Hoàng Hậu quá thương anh Joseph. Vua ghen tương, tưởng hoàng hậu tư tình với anh bồi hầu này, nên định tâm tìm cách giết anh ta bằng cách sai anh ta tới người chủ lò nung vôi hỏi xem đã thi hành lệnh của vua chưa. Trong khi đó, người chủ của lò vôi đã được vua căn dặn trước là hễ anh bồi đến, là bắt lấy anh ta ném vào lò vôi ngay.

Đến ngày đã định, Vua sai anh Joseph. Trên đường đi, anh đi ngang qua nhà thờ lúc đó đang có giờ lễ, anh Joseph vào dự 2 lễ liên tiếp. Ở nhà, vua thấy lâu lâu nên sốt ruột, liền vội sai Giuđa, người hầu bồi 2 đi hỏi xem anh chủ lò vôi đã thi hành lệnh của nhà vua chưa. Người chủ lò vôi vừa thấy Giuđa tới liền vội bắt anh ta ném vào lò nung vôi, mặc cho anh ta la hét bào chữa. Phần anh Joseph, sau khi dự Thánh lễ xong, anh tới hỏi chủ lò vôi xem lệnh của nhà vua đã được thi hành chưa thì được chủ lò vôi cho biết là anh đã chu toàn rồi. Anh ta chạy về tâu vua. Nhà vua sửng sốt thấy anh Giuđa đã bị chết oan, còn anh anh hầu bồi Joseph đã được Chúa minh oan thoát chết.