Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay

THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY

Mt 18,21-35

"Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu không hết lòng tha thứ cho anh em mình." (Mt 18,35)

Lời Chúa hôm nay quá hay. Dường như khi dạy những lời này Chúa bắt buộc mỗi người chúng ta phải suy nghĩ nếu thực dự chúng ta muốn có đời sống hạnh phúc.

Câu chuyện hôm nay bắt nguồn từ việc ông Phêrô đã nhìn thấy nguy cơ có sự rạn nứt trong mối liên hệ với anh em mình sau này, nên mới xin Chúa chỉ cho ông cách phải xử trí với anh em khi họ lỗi phạm với mình. Ông đã mau miệng hỏi Chúa, nhưng ông không để Chúa kịp trả lời, ông đã đề nghị một giải pháp mà ông tưởng Chúa phải chấp nhận.

Phêrô rất đỗi kinh ngạc khi nghe Chúa đáp "đến bảy mươi lần bảy". Chẳng ai có thể tính nổi bao nhiêu lần xúc phạm như vậy? Nhưng đó chính là điều Chúa muốn: lòng yêu thương "không chấp nhất điều gì" (1Cr 13,5). Khi đã tha thứ cho anh em mình được nhiều lần như thế, lúc ấy chúng ta sẽ có thói quen tha thứ. 

Chúng ta phải lấy lời Chúa làm kim chỉ nam cho đời sống đạo của mình: "Phải có lòng nhân từ, yêu mến nhau, phải tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Chúa Cứu Thế Giêsu" (Ep 4,32)

Mẹ Terêxa Calcutta kể: Ngày nọ có một ký giả hỏi tôi một câu hỏi khá kỳ lạ. Ông ta hỏi:

- Kể cả mẹ, mẹ cũng phải đi xưng tội ư?

Tôi đáp: 

- Vâng, tôi đi xưng tội mỗi tuần. 

Ông ta nói: 

- Nếu tất cả quí vị đều phải đi xưng tội thì quả thực Chúa phải là một người quá đòi hỏi. 

Tôi bèn nói: 

- Con của ông đôi khi làm điều gì đó không đúng. Việc gì sẽ xảy đến khi con ông gặp ông và nói: Bố ơi, con xin lỗi bố! Lúc đó ông sẽ làm gì? Ông sẽ đưa đôi cánh tay ra ôm choàng lấy nó và hôn nó. Tại sao? Vì đó là cách ông nói với nó rằng ông yêu nó. Thiên Chúa cũng làm y như thế. Người yêu ông cách dịu dàng, âu yếm. 

Vâng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và tình yêu đó được biểu lộ một cách rõ rệt hơn hết bằng sự tha thứ của Người. Chúng ta hãy nhắc lại đây lời của chính Chúa Giêsu “Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là đấng ngự trên trời cũng tha lỗi cho anh em (Mc 11,25). 

Mẹ Têrêsa nói: "Nếu thực sự muốn yêu thương, ta phải học cách tha thứ”