Cáo phó: Linh mục Giuse Maria Đinh Bình Định

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 (84.28) 3930 3828
E.mail : tgmsaigon@gmail.com

OREMUS PRO DEFUNCTIS

Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, Toà Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh kính báo:

Linh mục Giuse ĐINH BÌNH ĐỊNH

Sinh ngày 27 tháng 07 năm 1925 tại Phú Nhai, Bùi Chu. Chịu chức linh mục ngày 04 tháng 06 năm 1953 tại Thái Bình.

Đã trở về Nhà Cha lúc 12g30 Chúa nhật 25 tháng 02 năm 2018, tại Nhà Hưu dưỡng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, hưởng thọ 93 tuổi, sau 65 năm linh mục.

Nghi thức tẩn liệm lúc 20g00 ngày Chúa nhật 25 tháng 02 tại Nhà Hưu dưỡng Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Thánh lễ An táng sẽ cử hành vào lúc 08g00 sáng thứ Tư 28 tháng 02 năm 2018 tại nguyện đường Tu viện Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, số 521 Tỉnh lộ 43, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, sau đó an táng tại nghĩa trang của dòng.

Xin quý Cha trong giáo phận dâng một Thánh lễ cầu cho linh hồn linh mục Giuse.

Toà Tổng Giám Mục, ngày 26.02.2018
Linh mục Tổng Đại Diện
(đã ký và đóng dấu)

Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN

Mục vụ :

1956 Gia nhập Giáo phận Sài Gòn
1956 - 1962 Phó xứ Nghĩa Hoà
1962 - 1975 Chánh xứ Tân Chí Linh
1975 - 2010 Nghỉ hưu tại Trụ sở Thái Bình, Thị Nghè
2010 – 2018 Nghỉ hưu tại Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc