Giáo xứ Tân Thành: Kính nhớ tổ tiên

WGPSG -- “Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Câu ca dao được Linh mục chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy nhắc lại trong Thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời, chúc mừng các cụ từ 70 tuổi trở lên, vào lúc 18g00 ngày 17-02-2018, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành. Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo cộng đoàn dân Chúa ngồi chật nhà thờ.

Thánh lễ

Dẫn vào Thánh lễ, cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, các bậc tổ tiên đã qua đời, xin Chúa xót thương tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm của họ, để họ được hưởng mùa Xuân vĩnh cửu trên “Nước hằng sống”. 

Trong bài giảng, linh mục Đaminh nhắc Mùa Chay là mùa hy sinh hãm mình trong việc chi tiêu ăn uống để chia sẻ với những người nghèo khó, cùng với chay tịnh và cầu nguyện mới có thể thắng được cám dỗ.

Ngài còn diễn giải về “Đạo hiếu”. Ngày Mồng Hai Tết, theo truyền thống của Giáo hội Công giáo Việt Nam dành để tưởng nhớ tới ông bà, cha mẹ, tổ tiên đã qua đời. Lòng hiếu thảo đó là “Đạo hiếu”. Trong 10 điều răn của Chúa, điều răn thứ IV là “Thảo kính cha mẹ”.

Thảo kính cha mẹ là đạo hiếu, đạo làm người:

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”.

Sự hiện diện của con người trên cõi đời này là một mắt xích của một công trình vĩ đại, một chuỗi dài những liên hệ yêu thương từ A-đam, E-và tới các tổ phụ, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, tới đây là ta:

“Con người có tổ có tiên
Như cây có cội có sông có nguồn”.

Trong đời sống người Kitô hữu, chữ hiếu càng quý trọng hơn, là đạo hiếu Thiên Chúa đã ghi trong 10 điều răn.

Thảo kính cha mẹ là yêu mến, biết ơn, vâng lời và giúp đỡ cha mẹ khi còn sống cũng như đã qua đời. Hãy chăm sóc, phụng dưỡng khi cha mẹ còn sống bằng việc làm cụ thể, nhất là khi các ngài đã già yếu. Nuôi cha mẹ không phải dễ:

“Mẹ nuôi con biển trời lai láng
Con nuôi mẹ tính tháng tính ngày”.

Người con còn sống vẫn còn liên hệ với tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã qua đời (tín điều các thánh thông công), được lên thiên đàng hay đang còn thanh luyện chốn luyện hình. Vì thế, mỗi dịp giỗ chạp, đặc biệt tháng 11 và Mồng Hai Tết là dịp thuận tiện là để hấp lại lòng yêu mến của mình đối với các ngài.

Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn dâng Thánh lễ ngày Mồng Hai Tết hôm nay để cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bởi có thể vì trách nhiệm sinh sản, nuôi dưỡng con cháu, các ngài còn vướng mắc điều này, điều khác, xin Chúa nhân từ thương xót tha thứ.

Tiếng hát bài “Cầu cho cha mẹ 8” từ ca đoàn Monica (Các Bà Mẹ Công Giáo) đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 18g45.

Chúc thọ

Sau Thánh lễ, theo truyền thống tốt đẹp, ông Gioakim Huỳnh Đắc Thục - phó chủ tịch nội vụ Hội đồng Mục vụ (HĐMV) - đã thay lời cộng đoàn chúc thọ cha chánh xứ và quý cụ từ 70 tuổi trở lên.

Sau đó, ông Phêrô Vũ Văn Hiệu - chủ tịch HĐMV - đã tặng quà của giáo xứ cho cha chánh xứ, vì ngài cũng là người trên 70 tuổi.

Tiếp theo, cha chánh xứ lần lượt tặng quà cho từng cụ từ 70 tuổi trở lên. Nhận quà, các cụ rất cảm động, vui mừng vì được cha chánh xứ, HĐMV và cộng đoàn trong giáo xứ quan tâm.

Kết thúc vào lúc 19g15, mọi người ra về trong niềm vui, hạnh phúc vì được hưởng ân huệ của Chúa trong ngày đầu năm.

Gx. Tân Thành: Kính nhớ tổ tiên