Giáo xứ Vĩnh Hòa: Khai mở Mùa Chay Thánh

WGPSG -- “Bước vào Mùa Chay Thánh, để chúng ta thông phần vào sự khổ nạn của Đức Kitô qua việc ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc lành phúc đức”.

Trên đây, là lời mời gọi cộng đoàn của cha sở Gioakim trước khi cử hành Thánh lễ Tro lúc 5g00 ngày 14/2/2018 tại nhà thờ Đá Vĩnh Hòa, thuộc hạt Phú Thọ, TGP Sàigòn do ngài chủ tế. Tham dự có rất đông bà con giáo dân trong giáo xứ.

Trong phần giảng lễ, cha sở Gioakim đã quảng diễn cho cộng đoàn hiểu được ý nghĩa Mùa Chay Thánh qua mẫu gương Thầy Giêsu chí thánh. Ngài đã sống chay tịnh, hãm mình để chuẩn bị bước vào cuộc thương khó, cứu chuộc loài người. Và Ngài đã vượt thắng mọi cám dỗ của ma quỉ.

Để khép lại bài giảng, cha Gioakim đã mượn lời của thánh Gioan Kim khẩu, với 5 mục tiêu mà thánh nhân đã thực hiện:

- Lên án, chê ghét tội mình đã phạm

- Tha thứ cho anh em mình

- Cầu nguyện với tâm tình sốt sắng

- Làm phúc, bố thí

- Sống giản dị khiêm tốn

Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn, hãy nỗ lực ăn năn, sám hối điều chỉnh lại con người của mình với những cách thế trên để mùa Chay Thánh này chúng ta xứng đáng được hưởng hồng ân Cứu Độ mà Thiên Chúa dành sẵn cho mỗi người chúng ta.

Sau phần giảng lễ là nghi thức chịu tro. Nhắc nhớ mọi người thân phận tro bụi sẽ trở về bụi tro, và hãy sám hối và tin vào Tin Mừng, để sau cuộc sống dương thế này, chúng ta được sống viên mãn trên Nước Trời.

Thánh lễ được khép lại lúc 6g15. Mọi người ra đi trong tâm tình hoán cải và thực thi bác ái yêu thương với anh em mình, để xứng đáng được hưởng hồng ân Cứu Độ.

Gx. Vĩnh Hoà: Khai mở Mùa Chay Thánh