Một ca viên trở thành phó tế vĩnh viễn về tạ ơn

WGPSG -- “Chiếc giường đau khổ trở thành tu viện và đau khổ trở thành công tác phục vụ truyền giáo”.

Đó là lời của thánh nữ Anna người Đức mà thầy phó tế vĩnh viễn Giuse Nguyễn Thanh Nguyên, giáo xứ Mẹ Việt Nam ở Maryland, thuộc Tổng giáo phận Washington (Hoa Thịnh Đốn), đã trích dẫn trong bài chia sẻ trong Thánh lễ tạ ơn vào sáng Chúa nhật 11/02/2018, lúc 9 giờ, tại giáo xứ Tân Định.

Chủ tế Thánh lễ hôm nay là cha Chánh xứ giáo xứ Tân Định Phaolô Nguyễn Quốc Hưng. Đồng tế với ngài có cha bạn PX Nguyễn Văn Thanh, thầy phó tế Đa Minh Hà Hoàng Minh Nhật, một số giáo dân ở giáo xứ Mẹ Việt Nam, nhân dịp về Việt Nam ăn Tết, cũng đến dự. Ngoài ra còn có giáo dân Tân Định, ca đoàn Gloria và đặc biệt có sự hiện diện của phu nhân thầy phó tế: Anà Đặng Thị Thanh Vân.

Mở đầu Thánh lễ, cha chánh xứ Phaolô giới thiệu sơ qua về thầy Giuse: Năm 1980, thầy là ca viên ca đoàn Gloria Tân Định, đồng thời giúp cha Hưởng dạy giáo lý hôn nhân. Sau đó, thầy qua Mỹ và xin làm phó tế. Từ 1995-1997: thầy làm phó tế tạm tại giáo xứ Mẹ Việt Nam (Our Lady of Viet Nam) và ngày 24/06/2017, thầy được phong chức Phó tế vĩnh viễn sau 5 lần phỏng vấn. Hôm nay thầy muốn về đây, cùng với các bạn ca viên ca đoàn Gloria, hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho thầy.

Trong phần chia sẻ Tin Mừng, thầy phó tế Giuse nhấn mạnh đến việc người phung hủi không cầu cùng Chúa cứu chữa bệnh cùi của anh ta nhưng anh đã xin “cho con được sạch”. Anh ý thức được rằng, việc được gội sạch tâm hồn, gội sạch những tự ti mặc cảm còn quan trọng hơn việc chữa lành bệnh phong cùi!

Về phần Đức Giêsu, ngài chạnh lòng thương anh ta, ngài hiểu rõ những đau khổ của một người bị tách ra khỏi gia đình, khỏi cộng đoàn vì bệnh ô uế của mình và ngài đã chạm vào anh và chữa lành cho anh.

Từ đó, thầy Giuse dẫn dắt cho cộng đoàn nhớ lại trong cuộc sống Kitô hữu của mình, mỗi người đã được Chúa chạm vào nhiều lần: lần đầu qua bí tích Rửa tội rồi Thêm sức, Hòa giải và hiện tại hằng ngày, Chúa đã chạm vào tôi qua bí tích Thánh Thể. Thế thì qua những lần chạm như thế, tôi có được biến đổi gì không?!

Hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho bệnh nhân, nên để kết luận bài giảng, thầy Giuse đã mượn lời của thánh nữ Anna người Đức: “Chiếc giường đau khổ trở thành tu viện và đau khổ trở thành công tác phục vụ truyền giáo”.

Cuối lễ, đại diện ca đoàn Gloria lên chúc mừng thầy phó tế vĩnh viễn Giuse. Đáp lời, thầy cũng cho biết trách vụ phó tế ở Mỹ rất nặng nề, kể như phải thay cha chánh xứ trong mọi sự việc thường ngày, ngoài ra vẫn phải đảm bảo bổn phận người cha trong gia đình, người chồng trong tương quan vợ chồng. Vì vậy, thầy xin mọi người cầu nguyện nhiều cho thầy được ơn bền đỗ đến cùng.

Lễ xong, mọi người hân hoan đứng chung với thầy phó tế để ghi lại những hình ảnh kỷ niệm hiếm có. Sau đó, cha chánh xứ đã mời vợ chồng thầy phó tế, thân nhân và ca đoàn Gloria vào dùng chung bữa tiệc họp mặt tất niên.