Suy niệm Lời Chúa: Thứ Năm tuần 5 Thường Niên

THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN
 
Mc 7,24-30
 
 Người nói với bà: "Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, 
quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi."
(Mc 7,29)
 
 
Người đàn bà trong câu chuyện hôm nay là tấm gương cho chúng ta về vấn đề khiêm tốn và kiên trì. Chúng ta hãy xem cách bà đối thoại với Chúa, chúng ta sẽ thấy điều đó:
 
Trước hết, chúng ta thấy bà là một người rất khiêm tốn: chịu nhận làm "chó con"
 
Thứ đến, bà có một đức tin kiên trì: dù bị khước từ ngay lúc đầu bằng những lời rất nặng nề nhưng bà vẫn không nản lòng. Lòng tin của bà không hề lay chuyển.
 
Và cuối cùng, bà có một lòng phó thác mạnh mẽ nơi Chúa: Chúa Giêsu bảo bà "Cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi"(Mc 7,29). Dù chưa thấy hiệu quả trước mắt, nhưng vì tin Lời Chúa nên bà ra về. 
 
Trong cuộc đối thoại thú vị này, người phụ nữ đã dành được phần thắng: con gái được khỏi bệnh, và Chúa Giêsu cũng được lợi: vì đã giúp được một người thoát khỏi cảnh khốn cùng.
 
Đây quả là một cuộc đối thoại thành công mà bí quyết thuộc về cả hai phía: Người đàn bà thì khiêm tốn với ý chí và đức tin mạnh mẽ, còn Chúa Giêsu thì hiền hòa, linh hoạt trong cách làm việc. Kết quả quá đẹp. Đẹp cả cho Chúa và đẹp cả cho người đàn bà.
 
Newton, một nhà vật lý học và thiên văn học trứ danh, sau những thành công hiển hách của sự tìm tòi, ông đã viết:
 
- Không biết thế giới nghĩ về công việc của tôi như thế nào, nhưng tôi, trong tất cả các sự tìm tòi của tôi về khoa học, tôi chỉ như một đứa trẻ con chơi ngoài bãi biển. Có lẽ, đôi khi cũng đã tìm được những hạt sỏi tròn, những vỏ hến đẹp hơn những cái bạn tôi tìm, nhưng biển mênh mông của chân lý, dưới con mắt tôi vẫn còn mầu nhiệm quá.
 
Một hôm, Alcibiade khoe với Socrate là thầy dạy mình về những lãnh thổ mênh mông của ông chung quanh vùng Athènes. Socrate liền mở bản đồ ra hỏi:
- Hãy chỉ cho tôi biết Á Đông ở đâu?
 
Alcibiade chỉ đúng cái lục địa rộng lớn ấy.
 
- Đúng! bây giờ chỉ cho tôi biết Hy Lạp ở đâu?
 
Alcibiade vẫn chỉ đúng.
 
- Đâu là Péloponèse, Socrate vẫn hỏi.
 
Alcibiade cố gắng mãi mới tìm thấy cái chấm nhỏ trong bản đồ.
 
-Vịnh Attique ở đâu?
 
Alcibiade thấy vịnh Attique là một cái chấm nhỏ quá gần như không trông thấy, Socrate kết luận:
 
- Đó, bây giờ hãy cho tôi biết phần đất rộng lớn của anh chỗ nào!
 
Alcibiade nhận ra lãnh thổ của mình không đáng một phần nhỏ trong bản đồ.