Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 5 TNB

THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN

Mc 7,1-13

"Thế là các ông lấy truyền thống các ông
đã truyền lại cho nhau mà
huỷ bỏ lời Thiên Chúa."(Mc 7,13)

Tin Mừng hôm nay kể lại cuộc đối chất giữa Chúa Giêsu và những người Biệt phái về vấn đề tập tục của tiền nhân. Đối với người Do Thái, việc rửa tay, rửa chén đĩa, rửa thực phẩm, không chỉ là một biện pháp vệ sinh nhằm phòng bệnh, mà còn là một nghi thức tôn giáo nói lên ước nguyện trở nên thanh sạch để có thể hiệp thông với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Đây là điều tốt, nhưng người Biệt phái đã quá vụ hình thức mà bỏ quên điều thiết yếu, họ phán đoán những người xấu hay tốt dựa trên những hình thức bên ngoài. Chúa Giêsu đã trả lời cho thái độ vụ hình thức ấy như sau: “Các ông gạt bỏ giới răn của Thiên Chúa qua một bên, mà duy trì truyền thống của người phàm”(Mc 7,13). Chúa Giêsu muốn cho thấy các việc làm bên ngoài ấy, dù có tính cách tôn giáo đến đâu, cũng không thể thay thế cho một việc khác quan trọng hơn. Điều quan trọng là sự thanh sạch của tâm hồn, chứ không phải việc rửa tay, rửa vật dụng bên ngoài. Đừng lẫn lộn ý muốn của con người với ý muốn của Thiên Chúa, đừng lẫn lộn tập tục của truyền thống phàm nhân với Lề Luật do chính Thiên Chúa ban bố.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta trở về với điểm căn bản: hãy đặt Chúa vào chỗ thứ nhất và tuân giữ giới răn của Ngài. Chúa không chủ trương phá bỏ hình thức lễ nghi cơ cấu, nhưng chỉ muốn đặt chúng vào đúng vị trí. Hãy biết trân trọng và thực hiện điều chính yếu mà Chúa chờ đợi, thay vì cứ loay hoay với những điều phụ thuộc do loài người đặt ra.

Nhà danh họa Léonardo da Vinci vẽ một bức tranh rất lớn về Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể lần đầu tiên. Bức tranh rất đẹp, nhất là chiếc chén bằng vàng có cẩn bích ngọc rất rực rỡ. Vẽ xong, họa sĩ cho mời bạn bè đến coi tranh. Vừa nhìn thấy bức tranh nhiều người đã thánh phục thốt lên

- Chiếc chén đẹp quá! Thật là rực rỡ!

Thấy thế, họa sĩ lấy ngay cọ xóa chiếc chén vàng đi rồi vẽ một chiếc chén thường thay vào đó.

Sau đó ông lại cho mời mọi người đến coi. Toàn diện bức tranh đẹp bình thường, nhưng nổi bật nhất là khuôn mặt từ ái yêu thương của Chúa. Mọi người thấy vậy ai cũng tấm tắc nhìn nhận:

- Hình Chúa đẹp quá, trông linh động như thật!

 Léonardo da Vinci nói: “Tạ ơn Chúa, bức tranh này sẽ có ích cho Chúa nhiều hơn”.