Học hỏi Phúc âm: Chúa Nhật 1 Mùa Chay, năm B

HỌC HỎI PHÚC ÂM
CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY NĂM B
(Mc 1,12-15)
 
Lời Chúa:
 
12Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. 13Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người.
 
14Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
 
Học hỏi:
 
1. Ngay trước khi và ngay sau khi Đức Giêsu bị cám dỗ, có những biến cố quan trọng nào xảy ra trong cuộc đời Đức Giêsu?                                                       
2. Đọc Mc 1, 10. 12.‎‎ Cho biết những hoạt động khác nhau của Thần Khí nơi con người Đức Giêsu. 
 
3. Theo ‎bạn, tại sao Thần Khí lại "đẩy" Đức Giêsu vào hoang địa? Trong 40 ngày ở đó, Đức Giêsu làm gì? 
 
4. Bốn mươi ngày là khoảng thời gian bao lâu? Đọc Sáng thế 7,4; Xuất hành 24,18; 34,28; Dân số 13,25; 1 Samuel 17,16; 1 Vua 19,8.15.
 
5. Đối với Đức Giêsu, Xa-tan là ai, nó làm gì? Đọc Mc 1,13; 3,23. 26; 4,15; 8,33.
 
6. Thánh Mác-cô có cho ta biết Đức Giêsu bị cám dỗ về chuyện gì không? Đọc Mt 4,1-11 và Lc 4,1-13. Cuối cùng Đức Giêsu có thắng được cơn cám dỗ đầu tiên của Xa-tan không?
 
7. Theo bạn, nhờ đâu mà Đức Giêsu chiến thắng được cám dỗ của Xa-tan?
 
8. Bạn nghĩ gì về chuyện Đức Giêsu sống bên dã thú và có các thiên sứ phục vụ Người?
 
9. Theo bạn, tại sao Giáo hội chọn đọc bài Phúc âm này trong Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay?
 
10. Cách đây hai ngàn năm, Đức Giêsu nói: Nước Thiên Chúa đã đến gần. Theo bạn, hôm nay, Nước Thiên Chúa có đến gần hơn xưa không? Khi nào thì Nước Thiên Chúa mới đến cách viên mãn trên vũ trụ này? Đọc 1 Côrintô 15, 23-28.