MVTT hạt Sàigòn - Chợ Quán: Học làm video clip 1 phút

Nhằm đáp ứng nhu cầu ghi lại thật nhanh những khoảnh khắc vui buồn để tạo sự hiệp thông lâu dài với nhau, đồng thời loan truyền Lời Chúa thật nhanh bằng hình ảnh, cha Trưởng ban Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn đã giúp MVTT hạt  Sàigòn - Chợ Quán mở lớp làm video 1 phút tại nhà thờ An Bình, số 4 đường An Bình, P.5, Q.5 vào ngày 11-1-2018 từ 19g30 đến 21g. Lớp chỉ kéo dài một buổi duy nhất.

Lớp học quy tụ 24 học viên - mỗi người download sẵn trên smartphone của mình 2 App là Video Show và YouCut cho máy Android hoặc Videolicious cho máy Apple. Các học viên được hướng dẫn từng bước thực hiện video chia sẻ Lời Chúa hằng tuần với Videolicious, và ghi lại những sinh hoạt mục vụ cần thiết với Video Show và YouCut, rồi nhanh chóng truyền thông điều tốt đẹp lên Facebook, YouTube, Twitter...  Buổi học đã kết thúc tốt đẹp dù có những khó khăn kết nối mạng.

Cuối buổi học, sau khi chụp ảnh chung, mọi người chúc mừng sinh nhật cha Tôma Huỳnh Bửu Dư - Chính xứ An Bình cũng là Lm đồng hành của Nhóm Mục vụ Truyền Thông hạt Sàigòn - Chợ Quán, đồng thời cám ơn cha đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp cho lớp học. Mọi người ra về trong vui mừng và hy vọng có ngày sẽ gặp lại nhau trong một lớp học khác.