Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần I TNB

THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN
 
Mc 1,21b-28
 
"Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. 
Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!" (Mc 1,27)
 
Ngay từ những ngày đầu tiên rao đi giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã tỏ ra là người có uy quyền: uy quyền trong việc giảng dạy, uy quyền trên các tà thần quấy nhiễu và làm hại con người. Thánh Marcô ghi lại sự kinh ngạc của dân chúng khi theo dõi Chúa Giêsu chú giải Kinh Thánh và họ đồng thanh công nhận Ngài dạy dỗ như Đấng có uy quyền, chứ không như các Luật sĩ. Thật vậy, trong khi các Luật sĩ giải thích Kinh Thánh dựa theo truyền thống của cha ông, thì Chúa Giêsu giải thích bằng chính sứ mạng của Ngài, Ngài đã dùng quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa để giải thích Lời Chúa phán qua miệng các tiên tri. Chúa Giêsu là bậc thầy duy nhất hiểu rõ và làm chủ hoàn toàn sứ điệp của Ngài cũng như thấu suốt khả năng thu thập của người nghe  những gì hữu ích cho họ trong hoàn cảnh thực tế. Tước vị Thầy đó đã  được chính Chúa Giêsu xác nhận với các môn đệ trong bữa tiệc ly: "Các con gọi Ta là Thầy, là Chúa thì thật là đúng: kỳ thực Ta là thế”(Ga 13,13).
 
Ngoài nhiệm vụ là Thầy dạy đường dẫn đến sự sống, Chúa Giêsu còn là Chúa của vũ trụ: mọi vật hữu hình và vô hình đều phải vâng phục Ngài. Ngài đã dùng quyền ra lệnh cho ma quỉ và chúng phải vâng lời Ngài. Đó là cuộc  chiến thắng đã được tiên báo trong vườn Địa đàng: miêu duệ người nữ sẽ đạp dập đầu con rắn. Và  cuộc chiến thắng này sẽ nên trọn vẹn với cái chết và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Nếu nguyên tổ vì không tin lời Chúa đã đem lại sự chết cho mình và cho con cháu, thì Đức Kitô nhờ vâng phục đã đem lại sự sống mới cho nhân loại và cho họ thông phần sự sống đời đời. Ước gì chúng ta biết đặt tin tưởng vào vị Thầy Kitô duy nhất, là Thiên Chúa toàn năng, là niềm hy vọng vững chắc của chúng ta.
 
Đây là tâm nguyện của Mẹ Têrêsa: 
 
Người là Sự Sống mà tôi muốn sống
Người là ánh Sáng mà tôi muốn chiếu dọi
Người là Con đường dẫn đến Chúa Cha
Người là Tình Yêu mà tôi muốn yêu
Người là Niềm vui tôi muốn chia sẻ
Người là An Bình tôi muốn vãi gieo
Giêsu là tất cả đối với tôi
Không có Người tôi chẳng làm nên chuyện gì
Giêsu là Bánh Hằng Sống Giáo Hội ban cho tôi.
Chỉ bởi Người, trong người và với Người mà tôi có thể sống