Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 06/2018

Nội dung:

- Suy niệm Lễ Chúa Hiển linh: Ngày càng lớn lên

- “Phục vụ sự sống con người là phục vụ Thiên Chúa”

- Cộng hoà Dân chủ Congo: Đức hồng y Monsengwo lên án chính quyền đàn áp các Kitô hữu

- Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhà thần học Italia: “Cần phải trung thành một cách sáng tạo để đương đầu với những thách đố hiện tại”

- Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Đại hội Giới trẻ châu Âu lần thứ 40 của Cộng đoàn Taizé.