Suy niệm Lời Chúa thứ Năm ngày 04.01.2018

NGÀY MỒNG 04 THÁNG GIÊNG
 
Ga 1,35-42
 
"Chúng tôi đã gặp Đấng Mesia" (Ga 1,41)
 
Lại một lần nữa chúng ta gặp ông Gioan. Phải nói ông là người luôn ý thức được sứ mạng của mình - là người luôn "đi trước mở đường cho Chúa", chính vì thế mà hôm nay ông đã khuyên các môn đệ của mình hãy lìa bỏ ông để đi theo vị Thầy mới là Chúa Giêsu. Gioan là người rất quảng đại, không ganh tị. Rõ ràng ông là người đến để đưa người khác đến với Chúa Giêsu chứ không phải với chính ông. Khi Chúa Giêsu đã xuất hiện trên sân khấu thì Gioan hiểu rằng vai trò của ông cần phải dần dần chấm dứt để cho Chúa được nổi bật lên: "Tôi cần phải nhỏ đi để Người được lớn lên" (Ga 3,30).
 
Hai môn đệ của Gioan bỏ thầy mình để đi theo Chúa Giêsu. Họ không dám đến thẳng với Chúa mà chỉ kính cẩn đi theo sau với một khoảng cách xa xa. Lúc ấy, Chúa Giêsu đã làm một việc rất đặc biệt, Ngài quay lại bắt chuyện với họ, nghĩa là Ngài cũng mở đường trước khiến mọi sự trở nên dễ dàng. Ngài mở rộng cửa để họ có thể bước vào. 
 
Chúa mở đầu bằng cách đặt một câu hỏi. Khi đặt câu hỏi này Chúa muốn họ trở về với một vấn đề cơ bản nhất trong đời sống của cuộc sống làm người: "Các anh tìm gì thế?".(Ga 1,38) 
 
Mỗi người chúng ta cũng nên tự đặt câu hỏi cho chính mình: "Tôi đang tìm gì đây? Tôi đang thật sự ra sức tìm kiếm thứ gì trên cõi đời này? Mục tiêu và chủ đích của đời tôi là gì?
 
Ngày xưa, tại vương quốc xa xôi  nọ có một chàng kỵ sĩ tài giỏi và dũng cảm được nhà vua rất tin yêu. Để thưởng cho công lao của chàng, đức vua bảo rằng ông sẽ ban tặng cho chàng phần đất đai bằng với khả năng phi ngựa của chàng.
 
Không chút do dự, chàng kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa, lướt nhanh như tên bắn. Chàng phi mãi, phi mãi, luôn tay thúc ngựa chạy thật nhanh. Đói khát, mệt mỏi, chàng vẫn không chịu dừng lại để nghỉ ngơi.
 
Chính lúc chinh phục được một vùng đất rộng bao la cũng là lúc chàng kỵ sĩ kiệt sức và gục ngã trên ngựa. Trước lúc nhắm mắt, chàng nuối tiếc than thầm: “Hà cớ gì mình phải cố gắng đến kiệt sức như thế để rồi khi xuôi tay nhắm mắt cũng chỉ cần một mảnh đất nhỏ để gủi thân?”
 
Cuộc sống không chỉ là cuộc hành trình tìm kiếm tiền bạc, quyền lực hay danh vọng.  Vì mọi thứ đó rồi sẽ qua đi. Chúa bảo: "Tiên vàn hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa còn mọi sự khác Người sẽ ban cho"(Mt 6,33)