Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 81

MỤC LỤC
 
- Lời Ngỏ
- Đức Thánh Cha – Liên lỉ, vui tươi, kiên trì cầu nguyện và luôn biết ơn
- Sứ điệp Đức Thánh Cha - Ngày Thế giới các Bệnh nhân XXVI
- Caritas TGP – Lễ hội Giáng Sinh “Đến để Yêu thương 2017”
- Caritas TGP – Tâm tình tri ân
- Caritas TGP – Danh sách quý ân nhân Lễ hội Giáng Sinh 2017
-  Caritas giáo xứ Thánh Linh – Sống để yêu thương
- Caritas giáo xứ Tam Hà – trao học bổng và quà Giáng Sinh
- Mái ấm Hà Đông – Thánh lễ vọng Giáng Sinh
- Trường phổ cập Tam Hà – niềm vui Giáng Sinh đến sớm
- Caritas giáo xứ Hàng Xanh – Thực thi bác ái
- Trao quà Giáng Sinh tại lớp Tình thương Tân Lập
- Giáo xứ Trung Mỹ Tây – Quà dâng Chúa Hài Đồng
- Hiệp dâng lời cầu nguyện cho các Linh hồn
- Trang hình ảnh
 
Files/Poster gửi kèm: