Nội san Lửa Mến tháng 01.2018

Nội dung:

- Lạy Chúa, này con đây
- Suy niệm Lời Chúa  
- Tôn vinh tình yêu Trái Tim Chúa
- Bồi dưỡng đức tin    
- GĐ Kitô trong cơn lốc thị trường
- Tôi tin
- Mái ấm gia đình                            
- Đón Chúa nơi rẻo cao
- Trang Thanh niên                          
- Trang Thiếu nhi
- Trang sức khỏe gia đình    
- Tin GĐPTTTCG khắp nơi 
- Tin GĐPTTTCG TGP TPHCM   
- Trang ân nhân & Bác ái-Xã hội  
- Hiệp ý cầu nguyện    

Files/Poster gửi kèm: