Giáo xứ Thị Nghè: Tĩnh tâm Mùa Vọng

"Thiên Chúa làm người để con người được trở nên con Thiên Chúa" (Thánh Irênê).

Trên đây là chủ đề chính trong ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng 14, 15 và 16.12.2017, dành cho giới người lớn, vào lúc 18g00 tại nhà thờ Thị Nghè.

Ngày đầu tiên, cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã giúp cộng đoàn về đề tài “Con Thiên Chúa làm người”. Khởi đi từ Ai Cập trở về Miền Đất Hứa, Thiên Chúa đã hiện diện và đồng hành với dân qua Hòm Bia trong Lều Hội Ngộ, đến lời loan báo của tiên tri Isaia: "Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta",  cho đến thời Tân Ước: Một Thiên Chúa mang thân phận con người có tên là Giêsu, "Thiên Chúa cứu độ", mang con người trở về với phẩm giá của mình.

Qua ngày thứ hai, cha phụ tá Giuse Phạm Văn Thới đã chia sẻ đề tài "Phẩm giá con người" qua câu hỏi "Con người có phải là con vật có lý trí không?" Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người, mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Con người có phẩm giá khi gắn bó với Thiên Chúa. Qua bí tích Rửa Tội, con người trở nên Kitô hữu mang Chúa Giêsu Kitô vào trong cuộc đời, mang lại hy vọng cho anh chị em.

Ngày thứ ba, cha phụ tá Antôn Nguyễn Quang Chẩn trình bày đề tài "Con người trở nên con Thiên Chúa". Đây là một quá trình đi lên mà con người phải dấn thân cho đến chết. Thiên Chúa ở đây là Thiên Chúa nào?: Một Thiên Chúa có đủ Hỉ, Nộ, Ai, Lạc, Ái, Ố, Dục như con người, một Thiên Chúa là 'cái tôi' của mình muốn được, hay một Thiên Chúa nhân hậu. Khi đã chọn được Thiên Chúa nào rồi phải thực hiện 3 điều:

- Ý thức căn tính Kitô hữu, nghĩa là thuộc về Thiên Chúa.

- Sống căn tính của mình gồm hồn và xác, sống trong sự thật, không dối gian.

- Kim chỉ nam để sống căn tính là Lời Chúa, sống theo hướng dẫn của Thần Khí mang lại hy vọng cho tha nhân.

Sau Thánh lễ của hai ngày tĩnh tâm cuối, rất đông hối nhân đã tìm đến các tòa Hòa Giải để giao hòa với Chúa. Ngày đầu có 15 tòa và hôm sau là 20 tòa. Mọi người đều mong chuẩn bị tâm hồn thật trong sạch để được trở nên con Thiên Chúa trong ngày kỷ niệm Con Thiên Chúa làm người.

Gx. Thị Nghè: Tĩnh tâm Mùa Vọng