Giáo xứ Tân Thành: Rửa tội dự tòng

“Càng theo đạo Chúa, càng phải tuân giữ lề luật của Chúa, đó là hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi còn sống hay khi đã qua đời”.

Linh mục chánh xứ Đaminh Phạm Minh Thủy đã nhắc nhớ như thế trong Thánh lễ cầu nguyện theo ý những người xin và cho 06 người bạn trẻ  được lãnh nhận các bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể, được ơn vững bền trong đức tin và trong đời sống mới, vào lúc 17g30 ngày 15-12-2017 tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành. Hiệp dâng Thánh lễ gồm các dự tòng, thân nhân của các dự tòng và nhiều giáo dân giáo xứ.

Hôm nay, 6 bạn trẻ (1 nam, 5 nữ) được tái sinh làm con Chúa, chính thức bước vào Hội Thánh, đã trải qua 4 tháng học giáo lý, tình nguyện xin gia nhập đạo và được sự đồng ý của cha mẹ.

Trước Thánh lễ, linh mục chánh xứ làm nghi thức tiếp nhận và dẫn các dự tòng tiến vào nhà thờ.

Đầu lễ, linh mục Đaminh mời gọi mọi người thú tội cùng Thiên Chúa, để xin Thiên Chúa tha tội, nhất là tha tội tổ tông và các tội riêng cho các dự tòng.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ     nhắc mọi người: Theo đạo Chúa, đạo hiếu với tổ tiên, ông bà, cha mẹ không bao giờ bỏ. Càng theo đạo Chúa càng phải tuân giữ lề luật của Chúa, đó là hiếu thảo với tổ tiên, ông bà, cha mẹ khi còn sống hay khi đã qua đời.

Ngài tiếp: Chuẩn bị mừng Chúa giáng sinh, mỗi người phải nỗ lực chào mừng Chúa với một tâm hồn thánh thiện. Con đường Chúa đến là chính tâm hồn mỗi người, nên phải sửa sang, uốn nắn, dọn dẹp cho ngay thẳng, trong sáng, bằng phẳng, để Chúa có thể đến được với tâm hồn mỗi người và anh em cũng có thể đến với nhau khi mình đã làm hòa với Chúa, với nhau.  Hôm nay, có 6 bạn dự tòng đến xin Chúa thanh tẩy tâm hồn của mình sạch tội tổ tông, tha cho mình những tội riêng, đây là công tác dọn đường rất cụ thể.

Giáo xứ xin dâng lên Chúa món quà quý giá là 6 tâm hồn được tái sinh làm con của Chúa, xin Chúa nhận lấy món quà này. Xin Chúa thánh hóa, gìn giữ và chúc phúc lành cho những người hôm nay lãnh nhận ơn tái sinh trở thành con Chúa được vững vàng trong đời sống mới.

Sau giảng lễ, linh mục chánh xứ Đaminh cử hành nghi thức Rửa Tội, ban bí tích Thêm Sức cho 6 dự tòng.

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Trong Thánh lễ, 6 dự tòng được lãnh nhận bí tích Thánh Thể lần đầu tiên.

Tiếng hát bài “Thắp sáng lên” từ ca đoàn Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 18g30.

Sau Thánh lễ, linh mục chánh xứ chụp hình lưu niệm với các dự tòng, các học viên, thân nhân và bạn hữu của các dự tòng. Sau đó, mọi người ra về trong hân hoan mình được làm con Chúa.

Gx. Tân Thành: Rửa tội tân tòng