Suy niệm Lời Chúa: Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng

THỨ BẢY TUẦN II  MÙA VỌNG
 
Mt 17,10-13
 
"Nhưng Thầy nói cho anh em biết: 
ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, 
lại còn xử với ông theo ý họ muốn." (Mt 17,12)
 
Lời Chúa chúng ta vừa nghe, mở ra cho chúng ta một cách nhìn và đánh giá mới về các biến cố. Hãy biết nhìn các biến cố theo tinh thần của Chúa muốn.  
Gioan Tiền Hô tuy không mang tên là Êlia, nhưng ông lại là hiện thân của Êlia. Ông xuất hiện trong vai trò của Êlia. Ông đã sống và đã nói lên tinh thần của Êlia. Chính Chúa đã xác nhận điếu ấy: "Nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Êlia, người phải đến" (Mt 17,14). "Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế." (Mt 17,12)
 
Như vậy có thể nói: Gioan Tiền Hô là Êlia mới. Và nếu Êlia xuất hiện, thì Đấng Thiên Sai và “Ngày của Giavê” mà dân Chúa hằng mong đợi cũng đã bắt đầu. Chính bản thân của Gioan Tiền Hô đã là một dấu chỉ, là một thời điểm. 
 
Vâng! Đấng mà Gioan loan báo: Ngài đã đến rồi. Đó là Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng ta.
 
Chúa đã đến, nhưng chúng ta đã gặp được Chúa chưa? Muốn gặp được Chúa tôi phải làm gì? 
 
Trong kho tàng văn chương Ấn Giáo, có một câu chuyện sau đây:
 
Một đệ tử đến thưa vị linh sư của mình:
 
- Thưa thầy, con muốn gặp Chúa.
 
Vị linh sư chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười thinh lặng.
 
Ngày hôm sau người môn sinh trở lại và bày tỏ cùng một ước muốn. Vị linh sư cũng chỉ mỉm cười và tiếp tục giữ thinh lặng.
 
Rồi một ngày đẹp trời, ông dẫn người đệ tử đến một giòng sông. Thầy trò cùng dìm mình xuống nước. Chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong giòng nước mát. Bất thần vị linh sư mới túm lấy cổ anh và dìm xuống nước một hồi lâu. Người thanh niên cố gắng vùng vẫy để ngóc đầu lên khỏi mặt nước.
 
Bấy giờ vị linh sư mới hỏi anh:
 
- Khi bị dìm xuống nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?
 
Không chút suy nghĩ, người đệ tử đáp ngay:
 
-Thư, con cần không khí để thở.
 
Lúc bấy giờ vị linh sư mới giải thích:
 
- Con có cảm thấy ước ao được gặp Chúa như vậy không? Nếu con khao khát Chúa như vậy con sẽ gặp được Ngài tức khắc. Ngược lại, nếu con không có ước muốn ấy, thì cho dù có vận dụng hết cả tài năng và sức lực con cũng sẽ chẳng bao giờ gặp được Ngài.