Suy niệm Lời Chúa thứ Năm tuần 2 Mùa Vọng

THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG
Mt 11,11-15
"Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, 
chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả."(Mt 11,11) 
 
Lời Chúa hôm nay nói đến một con người đặc biệt, có sứ mệnh cũng đặc biệt. Con người đó là Gioan Tẩy Giả. Chúa Giêsu đã ca tụng ông vì ông có một số đức tính cao cả mà ít ai có được.  
 
Trước hết, ông là một người quả cảm không bao giờ chịu lùi bước và chịu thua sự dữ. Gioan không phải là cây sậy. Gioan đã dám đương đầu với sự xấu. Gioan không nể vua Hêrôđê khi khuyến cáo vua không được lấy vợ của người anh cùng cha khác mẹ với mình.
 
Thứ đến là ông dám hy sinh vì sứ mạng.
 
Vì sứ mạng, Gioan từ bỏ mọi sự để sống cuộc sống nghèo khó. Cuộc sống của ông rất đơn giản và đạm bạc: thức ăn là những thứ tìm được ở rừng, đồ mặc thì làm bằng những tấm da thú; dép ông mang ở dưới chân cũng như vậy.
 
Và sau cùng, ông dám lãnh nhận một sứ mệnh mà ông biết là rất khó khăn: "Các ngươi lên rừng xem gì? Xem một tiên tri ư? Ta bảo các ngươi: còn hơn cả một tiên tri nữa."(Mt 11,9) Về ông đã có lời chép: "Này Ta sai sứ thần đi trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi".(Lc 7,27).
 
Vâng! Gioan quả xứng đáng với lời ca tụng của Chúa.
 
Thế nhưng Chúa lại nói thêm: "Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông" (Mt 11,11).
 
Nhưng ai là người xứng đáng được ở trong Nước đó? Chúa Giêsu đã chẳng dấu diếm gì những điều Ngài đòi hỏi: “Nước Trời phải dùng sức mạnh mới chiếm được”(Mt 11,12). 
 
Vào thời kỳ cấm đạo đẫm máu trong thế kỷ thứ nhất của đạo Thiên Chúa, một người dân quê tên là Barlaam bị bắt và bị dẫn ra trước tượng thần Jupiter.
 
Người ta giục anh: 
 
- Hãy bỏ hương vào lửa rồi dâng cúng cho Thần Linh chúng ta đi! 
- Không! Anh trả lời.
 
Người ta bắt đầu hành hạ anh, nhưng anh vẫn đứng im. Người ta nâng tay anh lên trên ngọn lửa, người ta nhét hương vào bàn tay anh và bảo anh chỉ có việc bỏ rơi hương xuống lửa: 
 
- Hãy bỏ hương xuống, mày sẽ được tự do!
- Không. 
 
Barlaam, người dân quê đó vẫn trả lời như thế. Anh vẫn đứng im, tay giơ lên... ngọn lửa bốc mạnh liếm hẳn vào bàn tay anh, hương bắt đầu bén khói, nhưng anh vẫn không động đậy... Bàn tay anh bị cháy xém với hương, nhưng Barlaam thà chịu chết vì Đạo còn hơn chối Chúa. 
Vâng một quả tim quả cảm, biết chịu đựng! Đó chính là sức mạnh để chiếm Nước Trời.