Giáo xứ Tân Thành: Bổn mạng ca đoàn Bình Minh

WGPSG -- “Xin Đức Mẹ giúp cho anh chị em trong ca đoàn Bình Minh có tinh thần khiêm tốn, phục vụ, ân cần, sẵn sàng giúp đỡ giáo xứ qua lời ca tiếng hát của mình”. Linh mục Đaminh Phạm Minh Thủy đã cầu nguyện trong Thánh lễ mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng ca đoàn Bình Minh, vào lúc 17g30 ngày 08.12.2017, tại nhà thờ giáo xứ Tân Thành, giáo hạt Tân Sơn Nhì.

Đến hiệp dâng Thánh lễ có đại diện Hội đồng Mục vụ, các đoàn thể, các ca đoàn, thành viên tân cựu ca đoàn Bình Minh và cộng đoàn giáo xứ Tân Thành, ngồi kín nhà thờ.

Dẫn vào Thánh lễ, linh mục Đaminh giới thiệu Đức Mẹ được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội chính là bình minh báo hiệu Đấng Cứu Thế sẽ đến. Xin Đức Mẹ giúp cho chúng con chuẩn bị đón rước Chúa giáng sinh làm người và giúp chúng con được ơn tha tội.

Trong bài giảng, linh mục chánh xứ giới thiệu Đức Maria là mẹ của Hội Thánh và mẹ của loài người. Thiên Chúa chọn Đức Maria làm nơi cho Chúa Cứu Thế giáng sinh làm người. Người đã chuẩn bị chọn Đức Mẹ làm mẹ Thiên Chúa ngôi thứ hai, vì thế Ngài đã gìn giữ Đức Mẹ khỏi tội tổ tông. Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa, được ơn vô nhiễm nguyên tội, trọn đời đồng trinh, nhờ thế Đức Mẹ sau khi chết được Thiên Chúa đưa lên trời cả hồn và xác.

Ngài tiếp: Dù được chọn làm mẹ Thiên Chúa, được Chúa chọn lên một địa vị cao sang nhất, Đức Mẹ vẫn cố gắng cộng tác với Thiên Chúa trong việc chu toàn bổn phận, gìn giữ, thực hành Ý của Thiên Chúa, Chúa dạy thế nào Đức Mẹ thực hành như vậy. Bởi Đức Mẹ luôn ý thức mình là tôi tớ của Thiên Chúa: “Tôi xin vâng như lời sứ thần truyền”. Qua đó, ngài mời gọi mọi người nhất là ca đoàn Bình Minh, các gia đình Gia Cốc, những người nhận Đức Maria làm bổn mạng noi gương bắt chước Đức Mẹ là Chúa dạy gì mình cố gắng làm theo.

Xin Đức Mẹ giúp cho anh chị em trong ca đoàn Bình Minh có tinh thần khiêm tốn, phục vụ, ân cần, sẵn sàng giúp đỡ giáo xứ qua lời ca tiếng hát của mình. Cũng xin Đức Mẹ giúp cho những ai đã nhận Đức Mẹ làm bổn mạng có tinh thần khiêm tốn, tin tưởng, phó thác nơi Đức Mẹ, nhất là biết sống theo luật của Chúa, vâng theo Ý của Chúa để trở thành anh em của Chúa. Đức Mẹ được ơn không mắc tội tổ tông, xin Đức Mẹ giúp cho chúng con được ơn sạch tội, ơn tha thứ.

Cuối lễ, linh mục chánh xứ thay mặt giáo xứ chúc mừng bổn mạng ca đoàn Bình Minh, cám ơn ca đoàn suốt năm qua đã cống hiến thời giờ, sức lực, tài năng của mình để phục vụ trong các Thánh lễ, và cám ơn các ca trưởng, những ân nhân đã giúp cho ca đoàn cách này cách khác.

Tiếng hát bài: “Chiều nhẹ buông” từ ca đoàn Bình Minh thật sốt mến đã kết thúc Thánh lễ vào lúc 18g40. Sau Thánh lễ là liên hoan mừng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng ca đoàn Bình Minh tại hoa viên giáo xứ.

Gx. Tân Thành: BM Ca đoàn Bình Minh