Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba tuần 2 Mùa Vọng

THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG

Lc 10,21-24

"Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy"(Lc 10,23)

 Những người được “thấy”, được “nghe” và được “biết” Tin Mừng là ai? Thưa là những kẻ bé mọn. Còn những người tự cho mình là thông giỏi kiêu ngạo thì Tin Mừng của Chúa khó đến với họ. Họ giống như những chiếc thùng đầy nước cho nên có đổ thêm bao nhiêu nước vào nữa thì cũng vô ích, nước sẽ tràn hết ra ngoài hết.

Vâng! Chỉ có những ai có lòng đơn sơ khiêm tốn mới có thể nhận biết được chân lý. Chúa Giêsu cũng cho thấy tinh thần trẻ thơ là kết quả của lòng khiêm tốn: "Thật, Ta bảo các con, nếu các con không thay đổi và trở nên giống như trẻ thơ, các con không thể vào Nước Trời" (Mt 8,3). Như vậy nên giống như trẻ thơ đòi hỏi phải phó thác như trẻ thơ phó thác, tin cậy như trẻ thơ tin cậy, xin như trẻ thơ xin. Và phải luôn nhớ điều này, Kitô Giáo không phải là biết hết các lý thuyết về Chúa Giêsu, nhưng là biết Chúa Cứu Thế Giêsu và điều này không đến từ đất mà đến từ trời.

"Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Mọi sự đã được Cha trao phó cho Con; không ai biết Con là ai, ngoài Cha; và không ai biết Cha là Đấng nào, ngoài Con và những người mà Con muốn mạc khải cho!”"(Lc 10,21-22)

Vào thời Minh Trị (1786-1912), có một giáo sư đại học muốn tìm hiểu về thiền với một thiền sư nổi tiếng người Nhật tên là Nam-in.

Thiền sư Nam-in chào hỏi, tiếp đón rất lịch sự nhưng sau đó khi rót nước trà mời khách thì thiền sư cố ý rót đầy tách trà của khách. Tách đã đầy nhưng thầy vẫn cứ tiếp tục rót thêm!

Vị giáo sư ngồi nhìn nước trong tách tràn ra cho đến khi không kềm mình được nữa, ông lên tiếng:

-  Đầy quá rồi, xin đừng rót nữa.

- Giống như cái tách này. Nam-in nói.  Ông cũng đầy ắp những quan niệm, những tư tưởng của ông, làm sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được, trừ phi ông cạn cái tách của ông trước!

Vâng! chỉ có những người ý thức mình còn thiếu thốn, yếu kém mới có thể vui vẻ đón nhận Tin Mừng. Họ chẳng khác gì những chiếc thùng rỗng nên lúc nào cũng có thể đổ thêm nước vào. Chúa Giêsu vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì đã cho những người bé mọn ấy được thấy, được nghe và được biết Tin Mừng.