Học hỏi Phúc âm: Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B

Học hỏi Phúc âm
Chúa nhật 2 Mùa Vọng - Năm B

(Mc 1,1-8)

Ông Gioan Tẩy Giả rao giảng

Lời Chúa:      

1Khởi đầu Tin Mừng Ðức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa:

2Chiếu theo lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.

3Có tiếng người hô trong hoang địa: sửa lối cho thẳng để Người đi.

4Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 5Mọi người từ khắp miền Giuđê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giođan.

6Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7Ông rao giảng rằng: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần”.

Học hỏi:

1. Đấng Kitô còn gọi là Đấng Mêsia. Bạn có biết ý nghĩa của từ “Kitô” hay “Mêsia”  không?

2. Đức Giêsu được gọi là “Con Thiên Chúa” trong Mc 1,1. Khi nào Chúa Cha gọi Đức Giêsu là Con yêu dấu (đọc Mc 1,11;9,7)? Quỷ có biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa không (đọc Mc 3,11;5,7). Trong Phúc âm Máccô, ai là người cuối cùng tuyên xưng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa (đọc Mc 15,39)?

3. Đọc Mc 1,2-3 và cho biết sứ mạng của Gioan Tẩy giả là gì.

4. Đọc Mc 1,4-5 và cho biết công việc chính của Gioan trong hoang địa là gì?

5. Đọc Mc 1,4-5 và cho biết người dân khắp vùng Giuđê và Giêrusalem muốn gì khi ào ào tuôn đến với ông Gioan trong hoang địa?

6. Cứ đến mùa Vọng chúng ta lại gặp khuôn mặt của Gioan Tẩy giả. Trong Phúc âm Máccô, hình ảnh ông Gioan có nổi bật không (đọc 1,6-9. 14; 2,18; 6,14-25; 8,28; 11,30.32)?

7. Gioan mặc giống ai trong Cựu ước (xem 2 Vua 1,8)? Ăn châu chấu có bổ và mật ong có bổ dưỡng không?

8/ Đọc Mc 1,7-8. Đây là lời giảng của Gioan cho những người tuôn đến với ông. Bạn có thấy Gioan nói về chính mình không? Ông mô tả Đấng đến sau ông là người thế nào?

9. Để làm chứng về Chúa Giêsu cho con người hôm nay, chúng ta có cần sống trong hoang địa và ăn mặc như Gioan không?

10. Đời sống của người kitô hữu phải thế nào để có thể đưa con người hôm nay gặp Chúa? Cụ thể trong Mùa Vọng này, tôi muốn quyết tâm sửa đổi điều gì?